Sirküler

Sirküler No: 2021/014


Telsiz Ekipmanlarının İthalat Denetimi Tebliği (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2021/8)

Telsiz Ekipmanlarının İthalat Denetimi Tebliği (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2021/8) kapsamına 8517.12.00.00.01  GTİP'nde sınıflandırılan "Akıllı saatler (8517.62 alt pozisyonundakiler hariç)" alınmıştır.

Ayrıca, Tebliğin eski halinde denetime tabi ürünler "bildirim formu gerektiren ve gerektirmeyenler" şeklinde iki ayrı listede sıralanırken 2021 yılında tek bir liste halinde sıralandırılmıştır

İlgili Tebliğ https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2020/12/20201231M4-7.htm linkindedir.


Saygılarımızla,
TGM Gümrük Müşavirliği Ltd. Şti.

Sirkülerle ilgili sorularınız için:
Sabahattin Altıkardeş s.altikardes@tgmgumruk.com
Hakan TOPAL h.topal@tgmgumruk.com


Yukarıda yer verilen açıklamalarımız, konuya ilişkin genel bilgiler içermektedir.TGM GÜMRÜK MÜŞAVİRLİĞİ LTD. ŞTİ. , işbu dokümanın içeriğinden kaynaklanan veya içeriğine ilişkin olarak ortaya çıkan sonuçlardan dolayı herhangi bir sorumluluk iddiasında bulunulamaz.