Sirküler

Sirküler No: 2021/017


Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu Duyurusu

Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu tarafından yayınlanan Duyuruda;  04.01.2021 tarihinden itibaren 31.12.2020 tarih ve 31351 (4.Mükerrer) sayılı Resmi Gazetede yayımlanan “Sağlık Bakanlığınca Denetlenen Bazı Ürünlerin İthalat Denetimi Tebliği (Ürün Güvenliği Denetimi:2021/20)”nin Ek-1/A, Ek-1/B ve Ek-1/C listelerinden ithalatı yapılacak tıbbi müstahzarlar/ürünler için “Kontrol Belgesinin, Ticaret Bakanlığı tarafından yayımlanan 2016/16 sayılı Genelge doğrultusunda Tek Pencere Sistemi üzerinden e-belge olarak düzenlenebilir” hükmüne istinaden EBS’de İthalat Modülü altında yer alan İthalat İzin Başvuru Forumu’ndaki bilgilerin doğru ve eksiksiz doldurularak aşağıdaki belgeler ile elektronik başvuru yapılması gerektiği belirtilmiştir.
1) Başvuru dilekçesi,
2) Proforma fatura (belge aslı veya ithalatçı firma tarafından “aslı gibidir” onaylı sureti),
3) Ekte yer alan taahhütname, (https://titck.gov.tr/storage/Archive/2021/announcement/KontrolBelgesiTaahhutnameOrnegi_1d0d326e-5d29-44f9-9885-7939c1608253.docx linkindedir)
4) Kurumca düzenlenen ruhsatname/ara ürün izin belgesi/izin belgesi.

İlgili Duyuru Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu tarafından yayınlanan Duyuruda;  04.01.2021 tarihinden itibaren 31.12.2020 tarih ve 31351 (4.Mükerrer) sayılı Resmi Gazetede yayımlanan “Sağlık Bakanlığınca Denetlenen Bazı Ürünlerin İthalat Denetimi Tebliği (Ürün Güvenliği Denetimi:2021/20)”nin Ek-1/A, Ek-1/B ve Ek-1/C listelerinden ithalatı yapılacak tıbbi müstahzarlar/ürünler için “Kontrol Belgesinin, Ticaret Bakanlığı tarafından yayımlanan 2016/16 sayılı Genelge doğrultusunda Tek Pencere Sistemi üzerinden e-belge olarak düzenlenebilir” hükmüne istinaden EBS’de İthalat Modülü altında yer alan İthalat İzin Başvuru Forumu’ndaki bilgilerin doğru ve eksiksiz doldurularak aşağıdaki belgeler ile elektronik başvuru yapılması gerektiği belirtilmiştir.

1) Başvuru dilekçesi,
2) Proforma fatura (belge aslı veya ithalatçı firma tarafından “aslı gibidir” onaylı sureti),
3) Ekte yer alan taahhütname, (https://titck.gov.tr/storage/Archive/2021/announcement/KontrolBelgesiTaahhutnameOrnegi_1d0d326e-5d29-44f9-9885-7939c1608253.docx linkindedir)
4) Kurumca düzenlenen ruhsatname/ara ürün izin belgesi/izin belgesi. linkindedir.


Saygılarımızla,
TGM Gümrük Müşavirliği Ltd. Şti.

Sirkülerle ilgili sorularınız için:
Sabahattin Altıkardeş s.altikardes@tgmgumruk.com
Hakan TOPAL h.topal@tgmgumruk.com


Yukarıda yer verilen açıklamalarımız, konuya ilişkin genel bilgiler içermektedir.TGM GÜMRÜK MÜŞAVİRLİĞİ LTD. ŞTİ. , işbu dokümanın içeriğinden kaynaklanan veya içeriğine ilişkin olarak ortaya çıkan sonuçlardan dolayı herhangi bir sorumluluk iddiasında bulunulamaz.