Sirküler

Sirküler No: 2021/019


Toplu Teminatların Götürü/Yaygın Götürü Teminat Olarak Kullanılması ek süre

Gümrükler Genel Müdürlüğü'nün 31.12.2020 tarihli 60284355 sayılı yazılarında;

Bankaların yıl sonu işlemleri de dikkate alınarak zeyilname temini sürecinin zaman aldığından dolayı antrepo işleticilerinin toplu teminatların götürü/yaygın götürü teminat olarak kullanılması taleplerinin 31/12/2020 tarihine kadar karşılanamadığının görüldüğü bu nedenle, bankalardan zeyilname alma sürecinin tamamlanabilmesini teminen, sürenin 31/01/2021 tarihine kadar uzatılmasının uygun bulunduğu belirtilerek,
Gümrük Yönetmeliği 'nin 527/1 ve 527/4 maddeleri hükümlerinin 31/12/2020 tarihinde yürürlüğe girmiş olduğundan, antrepo işleticilerince Bakanlık Onayı çerçevesinde götürü/yaygın götürü teminat olarak kullanılması talep edilen toplu teminat mektuplarına ilişkin başvuru süreci tamamlanana kadar başkaca bir götürü/yaygın teminat verilmemiş ise, söz konusu Yönetmelik hükümleri çerçevesinde götürü teminat sisteminden yararlanılmasının mümkün bulunmadığı bildirilmiştir.


  İçeriği PDF formatında görüntülemek için tıklayınız
Saygılarımızla,
TGM Gümrük Müşavirliği Ltd. Şti.

Sirkülerle ilgili sorularınız için:
Sabahattin Altıkardeş s.altikardes@tgmgumruk.com
Hakan TOPAL h.topal@tgmgumruk.com


Yukarıda yer verilen açıklamalarımız, konuya ilişkin genel bilgiler içermektedir.TGM GÜMRÜK MÜŞAVİRLİĞİ LTD. ŞTİ. , işbu dokümanın içeriğinden kaynaklanan veya içeriğine ilişkin olarak ortaya çıkan sonuçlardan dolayı herhangi bir sorumluluk iddiasında bulunulamaz.