Sirküler

Sirküler No: 2021/021


2021/1 Genelge TPS-Nihai Kullanım Sertifikası ve İthal Şehadetnamesi

Çift Kullanımlı Malzeme ve Teknolojilere Dair Belgelerin Onaylanmasına İlişkin Tebliğ (İthalat: 2021/12) uyarınca Ticaret Bakanlığı-İthalat Genel Müdürlüğü tarafından düzenlenen ithal şehadetnameleri ve nihai kullanım sertifikalarının Tek Pencere Sistemine alınmasına ilişkin çalışmalar tamamlandığı,

 

Bu kapsamda, Ticaret Bakanlığı-İthalat Genel Müdürlüğü tarafından onaylanan 1082 kodlu TPS-İthal Şehadetnamesi ve 1083 kodlu TPS-Nihai Kullanım Sertifikası başvuruları, iznin verilmesi ve kullanılmasına ilişkin işlemlerin aşağıda belirtildiği şekilde gerçekleştirileceği bildirilmiştir.

 

1. Yükümlüsünce E-Devlet Kapısı üzerinden giriş yapılarak Tek Pencere Sistemi ile entegre çalışan “İthalat Belge İşlemleri” uygulaması üzerinden iletilen başvurular Ticaret Bakanlığı-İthalat Genel Müdürlüğü tarafından değerlendirilir.

2. Yapılan inceleme neticesinde herhangi bir eksiklik veya hata bulunmadığı tespit edilen başvurular ile tespit edilen eksiklik ve/veya hataların yükümlüsünce giderildiği anlaşılanbaşvurular Ticaret Bakanlığı-İthalat Genel Müdürlüğü tarafından incelenmek üzere kabul edilir.

3. Kabul edilen başvurunun uygun bulunması halinde Ticaret Bakanlığı-İthalat Genel Müdürlüğü tarafından onaylanır ve sistem tarafından e-belge 23 haneli olarak üretilir.

4. Sistem’in 23 haneli olarak ürettiği e-belge numarası/ilgili belge satırı (Örnek: E-Belge No: 21545419881002000000392/1) ilgili gümrük beyannamesinin 44 no.lu kutusunda “Belge Referans No” ve “Belge Tarihi” alanlarında beyan edilir.

5. Anılan Tebliğ uyarınca ithal şahadetnamesi ve nihai kullanım sertifikası elektronik ortamda gümrük beyannamesinde beyan edileceğinden gümrük beyanname ekinde kâğıt ortamında düzenlenmiş ıslak imzalı belge aranmayacaktır.

 

Konuya ilişkin Gümrükler Genel Müdürlüğü’nün 2921/1 sayılı Genelgesi ekte gönderilmiştir.


  İçeriği PDF formatında görüntülemek için tıklayınız
Saygılarımızla,
TGM Gümrük Müşavirliği Ltd. Şti.

Sirkülerle ilgili sorularınız için:
Sabahattin Altıkardeş s.altikardes@tgmgumruk.com
Hakan TOPAL h.topal@tgmgumruk.com


Yukarıda yer verilen açıklamalarımız, konuya ilişkin genel bilgiler içermektedir.TGM GÜMRÜK MÜŞAVİRLİĞİ LTD. ŞTİ. , işbu dokümanın içeriğinden kaynaklanan veya içeriğine ilişkin olarak ortaya çıkan sonuçlardan dolayı herhangi bir sorumluluk iddiasında bulunulamaz.