Sirküler

Sirküler No: 2021/030


Menşe şahadetnamesinin hangi ülke tarafından düzenlenmesi gerektiği hakkında

Gümrükler Genel Müdürlüğü’nün 08.01.2021 tarihli E.20117910*180.05 sayılı yazısında;
Gümrük Yönetmeliği’nin 38 inci maddesine göre menşe şahadetnamesinin, “menşe ülke” veya “ihracatçı ülkenin” yetkili makamlarınca düzenlenmiş olması gerektiği, “ticaret yapılan ülkenin” mezkur madde çerçevesinde menşe şahadetnamesini düzenleyebilecek ülkeler arasında yer almadığı belirtilerek; AB ülkelerinden yapılan sevkiyatlarda ticaret yapılan ülke ile ihracat ülkesinin/sevk ülkesinin farklı AB üyesi ülkeler olduğu durumlarda, menşe şahadetnamesinin hangisi tarafından düzenlendiğine bakılmaksızın kabul edilmesi; diğer ülkelerden yapılan sevkiyatlarda ise yalnızca menşe ülke veya ihracatçı ülke tarafından düzenlenen menşe şahadetnamelerinin kabul edilmesi gerektiği bildirilmiştir.

 

Konuya ilişkin Gümrükler Genel Müdürlüğü’nün 08.01.2021 tarihli E.20117910-180.05 sayılı yazısı ekte gönderilmiştir.


  İçeriği PDF formatında görüntülemek için tıklayınız
Saygılarımızla,
TGM Gümrük Müşavirliği Ltd. Şti.

Sirkülerle ilgili sorularınız için:
Sabahattin Altıkardeş s.altikardes@tgmgumruk.com
Hakan TOPAL h.topal@tgmgumruk.com


Yukarıda yer verilen açıklamalarımız, konuya ilişkin genel bilgiler içermektedir.TGM GÜMRÜK MÜŞAVİRLİĞİ LTD. ŞTİ. , işbu dokümanın içeriğinden kaynaklanan veya içeriğine ilişkin olarak ortaya çıkan sonuçlardan dolayı herhangi bir sorumluluk iddiasında bulunulamaz.