Sirküler

Sirküler No: 2021/035


Bazı Tekstil, Konfeksiyon ve Deri Ürünlerinde TAREKS Uygulaması (01.03.2021)

Ürün Güvenliği ve Denetimi Genel Müdürlüğü’nce “Bazı Tekstil, Konfeksiyon ve Deri Ürünlerinin Denetimine ilişkin 2021/26 sayılı Tebliğinin” uygulanmasına dair yazı yayımlamıştır.

 

Buna göre, Fiili denetime yönlendirilen her başvurunun teste gönderilmesine yönelik uygulama değiştirilmiştir.

 

İthalatçı Firmalar tarafından sunulacak, ürünlerin kimyasal içeriklerinin ilgili teknik mevzuata uygunluğunu gösterir test raporları kabul edilecektir.

 

Test raporu ibraz edemeyen firmaların talep etmeleri halinde başvuru konusu ürünler Ticaret Bakanlığınca teste gönderilebilecektir.

 

TAREKS üzerinden başvurusu yapılan her ürün için sisteme görsel doküman yüklenmesi uygulaması yerine yalnızca fiili denetime yönlendirilen ürünler için ürünleri tanıtıcı doküman yüklenmesi gerekecektir.

 

Denetime tabi ürünler listesi 2021/26 sayılı Tebliğ ile sadeleştirilerek, ilgili Tebliğ 1 Mart 2021'de yürürlüğe girecektir.

 

Konuya ilişkin 13.01.2021 tarihli 60569027 sayılı yazı ekte gönderilmiştir.


  İçeriği PDF formatında görüntülemek için tıklayınız
Saygılarımızla,
TGM Gümrük Müşavirliği Ltd. Şti.

Sirkülerle ilgili sorularınız için:
Sabahattin Altıkardeş s.altikardes@tgmgumruk.com
Hakan TOPAL h.topal@tgmgumruk.com


Yukarıda yer verilen açıklamalarımız, konuya ilişkin genel bilgiler içermektedir.TGM GÜMRÜK MÜŞAVİRLİĞİ LTD. ŞTİ. , işbu dokümanın içeriğinden kaynaklanan veya içeriğine ilişkin olarak ortaya çıkan sonuçlardan dolayı herhangi bir sorumluluk iddiasında bulunulamaz.