Sirküler

Sirküler No: 2021/041


Kullanılmış Veya Yenileştirilmiş Eşya İthaline İlişkin Tebliğ (2021/9) Kapsamında Geçici Yetkilendirme İşlemleri

TİCARET BAKANLIĞI İthalat Genel Müdürlüğü’nün 17.01.2021 tarihli 60702449 sayılı yazılarıyla;

 

Kullanılmış veya Yenileştirilmiş Eşya İthalatına İlişkin Tebliğ (İthalat: 2021/9) ile izin/belge başvurularının “İthalat Belge İşlemleri” uygulamasına alınması nedeniyle sadece 2021 yılından önce sevk işlemleri başlayan eşyalar için başvuru işlemlerini gerçekleştirmek üzere, firmaların İthalat Belge İşlemleri Uygulamasında yetkilendirme için başvurması noter onayı taahhütname temininde sıkıntı yaşayan firmaların noter onaysız olarak ekleyecekleri taahhütnamesine ilave olarak “Tareks” yetki belgelerini eklemesi halinde 15/02/2021 tarihine kadar geçici yetki verilebileceği,

 

Diğer taraftan; 2021 yılı itibarıyla yürürlüğe giren eşya listesinin, daha önce kullanılmakta olan TAREKS SİSTEMİ’nin (01.01.2021 tarihinden itibaren uygulaması sonlandırılmış olup) kullanılmış eşya listesindeki kalemlerini de içerdiğinden, ithalatı gerçekleşmemiş eşyalar dahil başlamış işlemi tevsik edici belgeler ile birlikte başvuruların yapılması halinde 2021/9 sayılı Tebliğin Geçici maddesi çerçevesinde değerlendirmeye alınacağı bildirilmiştir.


  İçeriği PDF formatında görüntülemek için tıklayınız
Saygılarımızla,
TGM Gümrük Müşavirliği Ltd. Şti.

Sirkülerle ilgili sorularınız için:
Sabahattin Altıkardeş s.altikardes@tgmgumruk.com
Hakan TOPAL h.topal@tgmgumruk.com


Yukarıda yer verilen açıklamalarımız, konuya ilişkin genel bilgiler içermektedir.TGM GÜMRÜK MÜŞAVİRLİĞİ LTD. ŞTİ. , işbu dokümanın içeriğinden kaynaklanan veya içeriğine ilişkin olarak ortaya çıkan sonuçlardan dolayı herhangi bir sorumluluk iddiasında bulunulamaz.