Sirküler

Sirküler No: 2021/045


Gümrük Kabahatlerinde İçtima

Gümrükler Genel Müdürlüğü’nün 18.01.2021 tarihli 60704082 sayılı yazıları ile;

 

Serbest dolaşıma giriş beyanının hem 4458 sayılı Gümrük Kanununun 234/1-(b) maddesini hem de 235/1-(c) maddesini ihlal ettiği hallerde yükümlünün, bu ihlaller için belirlenen idari para cezalarından en ağır olanı ile cezalandırılmasının,

 

Kanunun 235/4-(c) bendindeki “Teslimden sonra kontrol sonucunda uygunsuzluğu tespit edilen ancak bulunamayan eşyanın gümrüklenmiş değerinin kamuya geçirilmesine karar verilir” hükmü gereğince idari para cezasından farklı bir yaptırım belirlendiğinden, bu yaptırımın da (şartlar oluşmuşsaayrıca uygulanmasının uygun olacağı yönünde işlem yapılması talimatı verilmiştir.

 

Konuya ilişkin yazı aşağıya çıkarılmıştır.

 

T.C.
TİCARET BAKANLIĞI
Gümrükler Genel Müdürlüğü

 

Sayı     :E-20117910-663.05[GGM-İR3751]-00060704082
Konu   :Gümrük Kabahatlerinde İçtima

 

18.01.2021 / 60704082
DAĞITIM YERLERİNE

Bakanlığımıza intikal eden olaylardan, Gümrük Kanununun 234 ile 235 inci maddelerine konu yaptırımların birlikte uygulanıp uygulanmayacağı hususunda taşra idarelerince tereddüte düşüldüğü anlaşılmıştır.

Konuya ilişkin Bakanlığımız Hukuk Hizmetleri Genel Müdürlüğü`nün 05.01.2021 tarihli ve 60361071 sayılı yazısında; 5326 sayılı Kabahatler Kanununun 15/1 inci maddesi hükmünden bahisle, serbest dolaşıma giriş beyanının hem 4458 sayılı Gümrük Kanununun 234/1-(b) maddesini hem de 235/1-(c) maddesini ihlal ettiği hallerde yükümlünün, bu ihlaller için belirlenen idari para cezalarından en ağır olanı ile cezalandırılmasının, öte yandan, Kanunun 235/4-(c) bendinde idari para cezasından farklı bir yaptırım belirlendiğinden, bu yaptırımın da (şartlar oluşmuşsa) ayrıca uygulanmasının uygun olacağı yönünde görüş bildirilmiştir.

Bilgi edinilmesi ve Hukuk Hizmetleri Genel Müdürlüğü`nün yukarıda belirtilen görüşü doğrultusunda işlem yapılması hususunda gereğini rica ederim.


Saygılarımızla,
TGM Gümrük Müşavirliği Ltd. Şti.

Sirkülerle ilgili sorularınız için:
Sabahattin Altıkardeş s.altikardes@tgmgumruk.com
Hakan TOPAL h.topal@tgmgumruk.com


Yukarıda yer verilen açıklamalarımız, konuya ilişkin genel bilgiler içermektedir.TGM GÜMRÜK MÜŞAVİRLİĞİ LTD. ŞTİ. , işbu dokümanın içeriğinden kaynaklanan veya içeriğine ilişkin olarak ortaya çıkan sonuçlardan dolayı herhangi bir sorumluluk iddiasında bulunulamaz.