Sirküler

Sirküler No: 2021/046


Kullanılmış Eşya İthalatına ilişkin Ticaret Bakanlığı Duyurusu

Ticaret Bakanlığı'nca kullanılmış eşya ithalatı süreçlerine ilişkin bir duyuru yayımlanmıştır. Duyuruda;

 

Kullanılmış veya Yenileştirilmiş Eşya İthalatına İlişkin Tebliğ (İthalat: 2021/9) eki listeler kapsamında yer alan eşyalar ve belirli şartları sağlayan eşyalar için izin verildiği, bu eşyaların Grup 1 ve Grup 2 şeklinde ayrıldığı, Liste kapsamı Grup 2'de yer alan sivil havacılıkta kullanılabilen eşyanın, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü ile deniz taşıtlarının yerli imal durumları da dikkate alınarak anılan Bakanlıkça düzenlenecek Uygunluk Yazısına istinaden ithalatının mümkün bulunduğu,

 

İthaline izin verilen eşya listesi dışında kalan eşyaya ilişkin olarak  İthalat genel Müdürlüğü’nce ilgili ürünün Türkiye'de yerli üreticisinin olup olmadığı, üreticisi var ise yerli üreticinin ithali talep edilen eşya ile aynı veya benzer özelliklerde ürün üretimi veya makul bir sürede üretim ve teslim imkanları ile ülke ekonomisine katkıları da dikkate alınarak değerlendirilerek sonuçlandırıldığı ,

Kullanılmış eşya veya makine ithal etmek isteyen firmaların, ithalat işlemlerine başlamadan veya her hangi bir alım taahhüdüne girmeden önce, yerli üreticisi olup olmadığını araştırmaları, üreticisi tespit etmeleri halinde öncelikle yerli üreticilere başvurmalarının önemli olduğu belirtilmektedir.

Konuya ilişkin Duyuru , Yerli Üretici Meslek Kuruluşları, Ek-2A Kullanılmış Eşya İzin Belgesi Başvuru Formu - (TPS-0962 ve TPS-0970 İzin Belgesi) ve Ek-2B Kati İthalat İzin Belgesi Başvuru Formu - (TPS-0965 İzin Belgesi) https://ticaret.gov.tr/ithalat/kullanilmis-esya-ithalati linkinde yayımlanmıştır.

 


Saygılarımızla,
TGM Gümrük Müşavirliği Ltd. Şti.

Sirkülerle ilgili sorularınız için:
Sabahattin Altıkardeş s.altikardes@tgmgumruk.com
Hakan TOPAL h.topal@tgmgumruk.com


Yukarıda yer verilen açıklamalarımız, konuya ilişkin genel bilgiler içermektedir.TGM GÜMRÜK MÜŞAVİRLİĞİ LTD. ŞTİ. , işbu dokümanın içeriğinden kaynaklanan veya içeriğine ilişkin olarak ortaya çıkan sonuçlardan dolayı herhangi bir sorumluluk iddiasında bulunulamaz.