Sirküler

Sirküler No: 2021/052


EGM KDV kanunu 13-f maddesine ilişkin istisna belgesi 1048 kodlu 2021-2 TPS Genelge

 

3065 sayılı KDV Kanunu'nun 13 üncü maddesinin (f) bendine istinaden Emniyet Genel Müdürlüğünce düzenlenen KDV İstisna Belgelerinin elektronik ortama alınmasına ilişkin çalışmalar tamamlanmış olup konuya ilişkin Gümrükler Genel Müdürlüğü’nce 07.01.2021 tarihli ve 2021/2 sayılı Genelge yayımlanmıştır.

Aşağıya bir örneği çıkarılan Genelgeye göre işlemler aşağıda belirtildiği şekilde gerçekleştirilecektir:

1- 1048 kodlu TPS-EGM-KDV İstisna Belgesi başvurusu yükümlüsünce E-Devlet Kapısı'nda Ticaret Bakanlığı menüsü altında bulunan Tek Pencere Sistemi hizmetine ilişkin linkten gerçekleştirilir.

2- Yükümlüsünce yapılan başvurular Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından Tek Pencere Portal Sistemi üzerinden incelenerek uygun bulunması halinde onaylanır.

3- Emniyet Genel Müdürlüğünce onaylanan başvurular için Sistem tarafından 23 haneli belge ıd oluşturulur.

4- Tek Pencere Sistemi tarafından oluşturulan 23 haneli belge (ıd) numarası/belge satır numarası (Örnek: Referans No: 20545419881048000003392/1) yükümlüsünce ilgili gümrük beyannamesinin 44 no.lu kutusunda “Belge Referans No” ve “Belge Tarihi” alanlarında beyan edilir.

5- Söz konusu belgeye ilişkin bilgiler elektronik ortamda yer alacağından, beyanname ekinde ayrıca kâğıt ortamında ıslak imzalı belge aranmaz.

 T.C.

TİCARET BAKANLIĞI

Gümrükler Genel Müdürlüğü

Sayı        :E-73421605-106.05-00060398669

Konu     :TPS-Emniyet Genel Müdürlüğü-KDV İstisna Belgesi

GENELGE (2021/2)

20/03/2012 tarihli ve 28239 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan 2012/6 sayılı “Gümrük Hizmetlerinde Tek Pencere Sistemi” konulu Başbakanlık Genelgesi çerçevesinde Bakanlığımız koordinasyonunda Tek Pencere Sistemi'nin yaygınlaştırılması çalışmaları devam etmektedir.

Bu çerçevede 3065 sayılı KDV Kanunu’nun 13 üncü maddesinin (f) bendine istinaden Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından düzenlenen KDV İstisna Belgesinin Tek Pencere Sistemi kapsamına alınması uygun bulunmuştur.

Bu doğrultuda, söz konusu belgenin başvurusu, düzenlenmesi ve kullanılmasına ilişkin işlemler aşağıda belirtildiği şekilde gerçekleştirilecektir:

1- 1048 kodlu TPS-EGM-KDV İstisna Belgesi başvurusu yükümlüsünce E-Devlet Kapısı'nda Ticaret Bakanlığı menüsü altında bulunan Tek Pencere Sistemi hizmetine ilişkin linkten gerçekleştirilir.

2- Yükümlüsünce yapılan başvurular Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından Tek Pencere Portal Sistemi üzerinden incelenerek uygun bulunması halinde onaylanır.

3- Emniyet Genel Müdürlüğünce onaylanan başvurular için Sistem tarafından 23 haneli belge ıd oluşturulur.

4- Tek Pencere Sistemi tarafından oluşturulan 23 haneli belge (ıd) numarası/belge satır numarası (Örnek: Referans No: 20545419881048000003392/1) yükümlüsünce ilgili gümrük beyannamesinin 44 no.lu kutusunda “Belge Referans No” ve “Belge Tarihi” alanlarında beyan edilir.

5- Söz konusu belgeye ilişkin bilgiler elektronik ortamda yer alacağından, beyanname ekinde ayrıca kâğıt ortamında ıslak imzalı belge aranmaz.

Bilgi ve gereğini rica ederim.Saygılarımızla,
TGM Gümrük Müşavirliği Ltd. Şti.

Sirkülerle ilgili sorularınız için:
Sabahattin Altıkardeş s.altikardes@tgmgumruk.com
Hakan TOPAL h.topal@tgmgumruk.com


Yukarıda yer verilen açıklamalarımız, konuya ilişkin genel bilgiler içermektedir.TGM GÜMRÜK MÜŞAVİRLİĞİ LTD. ŞTİ. , işbu dokümanın içeriğinden kaynaklanan veya içeriğine ilişkin olarak ortaya çıkan sonuçlardan dolayı herhangi bir sorumluluk iddiasında bulunulamaz.