Sirküler

Sirküler No: 2021/055


İhraç edildikten sonra geri gelen taşıyıcı materyaller ile çoğaltmaya yarayan cihazlarda kültür fonu kesintisi yapılacağı

 

TC Kültür ve Turizm Bakanlığı Telif Hakları Genel Müdürlüğü’nün 20.01.2021 tarihli 1055861 sayılı yazılarında;

Gümrük Kanunu’nun 3/8 ve 9 uncu fıkralarında tanımlanan İthalat vergileri kapsamında  “Kültür Fonu Kesintisinin” değerlendirilmemesi nedeniyle; ithalat vergilerine ilişkin muafiyet hükümlerinin uygulanamayacağı,

Ayrıca, 5846 sayılı Kanun ve 2187 sayılı Cumhurbaşkanı Kararında taşıyıcı materyaller ile fikir ve sanat eserlerinin çoğaltılmasına yarayan her türlü teknik cihazı imal ve ithal edenlerin "ihraç edilenler hariç tutulmak suretiyle" fon kesintisi için yükümlü kılındığı belirtilerek,

"İhraç edilenler hariç", yurtiçinde imal edilen ve ihracat yoluyla yurtdışına gönderilen eşyanın kesintiden muaf olduğu göz önünde bulundurulduğunda, söz konusu eşyanın ithal edilmek suretiyle tekrar yurda sokulması halinde, bu eşya için kültür fonu ödemesinin yapılmasının gerekli olduğunun mütalaa edildiği belirtilmiştir.

Konuya ilişkin yazı ekte gönderilmiştir.


  İçeriği PDF formatında görüntülemek için tıklayınız
Saygılarımızla,
TGM Gümrük Müşavirliği Ltd. Şti.

Sirkülerle ilgili sorularınız için:
Sabahattin Altıkardeş s.altikardes@tgmgumruk.com
Hakan TOPAL h.topal@tgmgumruk.com


Yukarıda yer verilen açıklamalarımız, konuya ilişkin genel bilgiler içermektedir.TGM GÜMRÜK MÜŞAVİRLİĞİ LTD. ŞTİ. , işbu dokümanın içeriğinden kaynaklanan veya içeriğine ilişkin olarak ortaya çıkan sonuçlardan dolayı herhangi bir sorumluluk iddiasında bulunulamaz.