Sirküler

Sirküler No: 2021/062


Pazara Girişte Dijital Faaliyetlerin Desteklenmesi Hakkında Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar (Karar Sayısı: 3462)

Pazara Girişte Dijital Faaliyetlerin Desteklenmesi Hakkında Kararda yapılan değişiklikle “Sanal Yurtdışı Pazarlama Faaliyeti”, “Toplu Üyelik” ve “UR-GE Projesi” tanımlamaları ihdas edilerek UR-GE projeleri kapsamında düzenlenecek sanal yurtdışı pazarlama faaliyetlerinin de Karar kapsamında destekleneceği,

UR-GE projeleri kapsamında ihtiyaç analizi, eğitim ve/veya danışmanlık faaliyetlerine katılan şirketlere yönelik olarak işbirliği kuruluşunca, Bakanlık koordinasyonunda düzenlenecek sanal yurtdışı pazarlama faaliyetlerine ilişkin giderlerin  yüzde 75 oranında ve faaliyet başına 50.000 ABD Dolarına kadar desteklenebileceği,

Karar'a eklenen geçici maddeye göre; 3 ay içerisinde Bakanlığa (İhracat Genel Müdürlüğü) gerekli bilgi ve belgelerle müracaat edilmesi durumunda e-ticaret sitelerine toplu üyelik desteği kapsamında, işbirliği kuruluşlarınca e-ticaret sitesine ödemesi gerçekleştirilen ancak ödeme belgesi tarihinden itibaren 6 ay içerisinde destek ödeme müracaatı gerçekleştirilemeyen e-ticaret sitelerine toplu üyelik giderlerine ilişkin destek müracaatlarının yeniden  değerlendirmeye alınacağı, kararlaştırılmıştır.

2573 sayılı Kararda “İşbirliği Kuruluşları ve UR-GE tanımları aşağıdaki gibi yapılmıştır. 

İşbirliği kuruluşları; Türkiye İhracatçılar Meclisi, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği, Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu, ihracatçı birlikleri, ticaret ve/veya sanayi odaları, organize sanayi bölgeleri, endüstri bölgeleri, teknoloji geliştirme bölgeleri, sektör dernekleri ve kuruluşları, sektörel dış ticaret şirketleri, ticaret borsaları, işveren sendikaları ile imalatçıların kurduğu dernek, birlik ve kooperatifleri

UR-GE ( Uluslararası Rekabetçiliğin Geliştirilmesi) projeleri; işbirliği kuruluşlarınca, üyesi şirketlere yönelik olarak yürütülen; amacı, kapsamı, süresi ile bütçesi belirlenmiş ihtiyaç analizi, istihdam, eğitim, danışmanlık, yurtdışı pazarlama ve alım heyeti faaliyetlerinden oluşan projelerdir.

Konuya ilişkin Karara https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2021/01/20210130-18.pdf linkinden ulaşabilirsiniz.


Saygılarımızla,
TGM Gümrük Müşavirliği Ltd. Şti.

Sirkülerle ilgili sorularınız için:
Sabahattin Altıkardeş s.altikardes@tgmgumruk.com
Hakan TOPAL h.topal@tgmgumruk.com


Yukarıda yer verilen açıklamalarımız, konuya ilişkin genel bilgiler içermektedir.TGM GÜMRÜK MÜŞAVİRLİĞİ LTD. ŞTİ. , işbu dokümanın içeriğinden kaynaklanan veya içeriğine ilişkin olarak ortaya çıkan sonuçlardan dolayı herhangi bir sorumluluk iddiasında bulunulamaz.