Sirküler

Sirküler No: 2021/064


Dünya Gümrük Örgütü COVİD 19 aşıları ve tıbbi sarf malzemelei için HS referans kodu yayımlamıştır.

 

Dünya Gümrük Örgütü’nün (WCO), Dünya Sağlık Örgütü ile işbirliği içinde, depolanması ve taşınması için kullanılan ekipman da dahil olmak üzere, COVİD 19 aşıları ve aşılama sürecinde normal olarak kullanılan tıbbi sarf malzemeleri (test kit ve aletleri, dezenfektanlar, tıbbi sarf malzemeleri ve aşılarla ilgili diğer ekipmanlar) için yeni bir Harmonize Sistem (HS) sınıflandırma referansı hazırlamış olup, ilgili listeye http://www.wcoomd.org/-/media/wco/public/global/pdf/topics/facilitation/activities-and-programmes/natural-disaster/covid-19-list-for-vaccines/hs-classification-reference-vaccines-english.pdf?la=en linkinden ulaşabilmektedir.Saygılarımızla,
TGM Gümrük Müşavirliği Ltd. Şti.

Sirkülerle ilgili sorularınız için:
Sabahattin Altıkardeş s.altikardes@tgmgumruk.com
Hakan TOPAL h.topal@tgmgumruk.com


Yukarıda yer verilen açıklamalarımız, konuya ilişkin genel bilgiler içermektedir.TGM GÜMRÜK MÜŞAVİRLİĞİ LTD. ŞTİ. , işbu dokümanın içeriğinden kaynaklanan veya içeriğine ilişkin olarak ortaya çıkan sonuçlardan dolayı herhangi bir sorumluluk iddiasında bulunulamaz.