Kurumsal

Çevre Politikalarımız

  • Yaşamın her alanında çevreyi koruma bilinci ile hareket ederek sorumluluğumuzun  bilincinde, hizmetlerimizin muhtemel etkilerinden çevreyi korumak, bu amaçla program ve hedefler  belirlemektir.
  • Bu amaç için firmamızda;  çalışanlarda çevre bilinci oluşturmak amacı ile eğitim ve çevre kurallarına uyum içinde denetimde süreklilik sağlarız.
  • Hukukun üstünlüğünü esas almakta, insan haklarına saygılı, yasalara ve yürürlükteki çevre mevzuatına ve üyesi olduğu kuruluşların şartlarına uymayı prensip  olarak kabul etmekteyiz.
  • Çevrenin korunması ve çevre kirliliğinin  önlenmesi için yürüttüğümüz tüm faaliyetleri  ve şartları sürekli iyileştirme kararlılığındayız.
logo

1990 yılında Kurucu Başkanlığını Ertuğrul TAN'ın yaptığı TGM Gümrük Müşavirliği Limited Şirketi 4458 Sayılı Gümrük Kanunu ve Gümrük Yönetmeliği'nde belirtilen hükümler çerçevesinde dolaylı temsilci sıfatıyla hizmet vermektedir.

Adres
  • Gülbahar mahallesi Altan Erbulak Sokak Mayahan No:14 Kat/6/6 İstanbul
İletişim
  • +90 212 267 00 85(pbx)
  • info@tgmgumruk.com