Kurumsal

Entegre Yönetim Sistemi Politikaları

ENTEGRE YÖNETİM SİSTEMİ GENEL POLİTİKASI

ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi, ISO 10002 Müşteri Memnuniyeti Yönetim Sistemi, ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi, ISO 22301 İş Sürekliliği Yönetim Sistemi, ISO 27001 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi, ISO 27701 Kişisel Verilerin Yönetim Sistemi standartları doğrultusunda;

·       Tabi olduğu ulusal, uluslararası veya sektörel düzenlemelerden, ilgili mevzuat ve standart gereklerini yerine getirmekten, anlaşmalardan doğan yükümlülüklerini karşılamaktan, iç ve dış paydaşlara yönelik kurumsal sorumluluklardan kaynaklanan bilgi güvenliği gereksinimleri sağlamayı,

·       Kişisel verilerin korunması mevzuatı ve veri koruma ilkelerine uymayı,

·       Kendisi ve paydaşlarının bilgi varlıklarına güvenli bir şekilde erişim sağlamayı,

·       Bilginin kullanılabilirliğini, bütünlüğünü ve gizliliğini korumayı,

·       Riskleri ve fırsatları etkin şekilde yöneterek tüm süreçleri sürekli iyileştirmeyi,

·       Kurumun güvenilirliğini ve marka imajını korumayı,

·       Bilgi güvenliği ihlali durumunda gerekli görülen yaptırımları uygulamayı,

·       Müşterileri memnuniyetini esas alan bir yaklaşım ile müşteri beklentilerini karşılamayı ve müşteri memnuniyetini arttırmayı,

·       Müşteri şikayetlerini etkin olarak ele alıp sonuç odaklı çözümlemeyi,

·       İş/Hizmet sürekliliğinin sürdürülebilirliğini sağlamayı,

·       Atıkları azaltıcı önlemler almayı, geri dönüşüm oranını artırmayı, doğal kaynakların kullanımını azaltmayı,

·       Acil durum planlarını oluşturarak acil durumlara karşı en kısa sürede ve en etkin şekilde müdahale edebilecek bir organizasyon oluşturmayı ve etkinliğini sağlamayı,

·       Çalışanların yetkinliklerini artırmak için gerekli eğitimleri vermeyi, katılım, teşvik, motivasyon ve iletişimi sağlamayı,

·       Yönetim sistemlerinin performansını proses yaklaşımı içinde sürekli iyileştirmeyi,

logo

1990 yılında Kurucu Başkanlığını Ertuğrul TAN'ın yaptığı TGM Gümrük Müşavirliği Limited Şirketi 4458 Sayılı Gümrük Kanunu ve Gümrük Yönetmeliği'nde belirtilen hükümler çerçevesinde dolaylı temsilci sıfatıyla hizmet vermektedir.

Adres
  • Gülbahar mahallesi Altan Erbulak Sokak Mayahan No:14 Kat/6/6 İstanbul
İletişim
  • +90 212 267 00 85(pbx)
  • info@tgmgumruk.com