Sirküler

Sirküler No: 2021/206


Brexit Süreci onaylanmış kuruluşlar tarafından düzenlenen belgeler

T.C. TİCARET BAKANLIĞI Ürün Güvenliği ve Denetimi Genel Müdürlüğü’nce Brexit Geçiş süreci hükümleri gereği (Birleşik Krallık) BK'da yerleşik olan onaylanmış kuruluşlar (OK) tarafından düzenlenen belgelerin 01.01.2021 tarihine kadar AB tarafından tanınan OK'lara aktarılması gerektiği belirtilerek,

Ürün güvenliği tebliğleri kapsamında Onaylanmış Kuruluşlar tarafından düzenlenen belgeleri haiz olması gereken BK menşeli ürünlere yönelik uygulanacak genel denetim uygulamalarının aşağıdaki şekilde uygulanacağı belirtilmiştir.

- BK menşeli ürünlerin 01.01.2021 tarihinden önce üretilmesi halinde sunulan belgelerde aktarım yapılan OK numarasının ya tek başına ya da BK'da yerleşik OK numarası ile birlikte bulunması gerekmektedir.

- Yukarıdaki belge şartlarını taşıyan ve 01.01.2021 tarihinden önce üretilmiş ürünlerin üzerinde yalnızca BK'da yerleşik OK numarası olsa bile denetim uygunlukla sonuçlandırılacaktır.

- Öte yandan, 01.01.2021 tarihinden sonra üretilmiş ve OK tarafından düzenlenen belgeleri haiz olması gereken ürünlerin hem belgesinde hem ürün üzerinde yeni OK numarası olması gerekmekte olup, BK' da yerleşik OK numarası kabul edilmeyecektir.

01/01/2021 tarihinden önce üretilmiş olan ürünler için sunulan belgelerin gerekli şartları taşımaması durumunda konşimento tarihinden sonraki tarihte düzenlese bile uygun belgelerin sunulması istenebilecektir. AB tarafından tanınan bir OK tarafından düzenlenen belgelerdeki bilgilerin NANDO web sayfasından kontrol edilmesi gerekmektedir.

Yukarıda detayı şekilde açıklanan uygulamalar ürün güvenliği tebliğleri kapsamındaki genel uygulama olup, belirli ürün gruplarına yönelik farklılaşan uygulamalara ilişkin bilgilendirmeler bilahare iletilecektir.

Konuya ilişkin 12.03.2021 / 62249450 tarih sayılı yazı aşağıya çıkarılmıştır.

T.C.

TİCARET BAKANLIĞI

Ürün Güvenliği ve Denetimi Genel Müdürlüğü

Sayı       :E-24545304-553.02-00062249450

Konu     :Brexit Süreci

12.03.2021 / 62249450

DAĞITIM YERLERİNE

Malumları olduğu üzere, Birleşik Krallık (BK) 23.06.2016 tarihinde yapılan referandum sonrasında Avrupa Birliği'nden (AB) ayrılma kararını 29.03.2017 tarihinde kesinleştirmiş ve 31.01.2020'de Brexit gerçekleşmiştir. Bu kapsamda, AB ile BK arasında yeni dönemdeki ilişkileri şekillendirecek yeni bir Anlaşma imzalanmasına yönelik müzakereler 24.12.2020 tarihinde tamamlanmış ve AB-BK Ticaret ve İşbirliği Anlaşması 01.01.2021 tarihinde uygulamaya konmuştur.

AB-BK sürecine paralel olarak, ülkemiz ile BK arasında yürütülen Serbest Ticaret Anlaşması (STA) müzakereleri de tamamlanmış ve "Türkiye Cumhuriyeti ile Büyük Britanya ve Kuzey İrlanda Birleşik Krallığı Arasında Serbest Ticaret Anlaşması" 29.12.2020 tarihinde imzalanmıştır. Anlaşma hükümleri ise 01.01.2021 itibariyle uygulanmaya başlanmıştır.

Geçiş süreci hükümleri gereği BK'da yerleşik olan onaylanmış kuruluşlar (OK) tarafından düzenlenen belgelerin 01.01.2021 tarihine kadar AB tarafından tanınan OK'lara aktarılması gerekmektedir.

Ürün güvenliği tebliğleri kapsamında OK tarafından düzenlenen belgeleri haiz olması gereken BK menşeli ürünlere yönelik uygulanacak genel denetim uygulamaları aşağıda sunulmaktadır:

- BK menşeli ürünlerin 01.01.2021 tarihinden önce üretilmesi halinde sunulan belgelerde aktarım yapılan OK numarasının ya tek başına ya da BK'da yerleşik OK numarası ile birlikte bulunması gerekmektedir.

- Yukarıdaki belge şartlarını taşıyan ve 01.01.2021 tarihinden önce üretilmiş ürünlerin üzerinde yalnızca BK'da yerleşik OK numarası olsa bile denetim uygunlukla sonuçlandırılacaktır.

- Öte yandan, 01.01.2021 tarihinden sonra üretilmiş ve OK tarafından düzenlenen belgeleri haiz olması gereken ürünlerin hem belgesinde hem ürün üzerinde yeni OK numarası olması gerekmekte olup, BK' da yerleşik OK numarası kabul edilmeyecektir.

01/01/2021 tarihinden önce üretilmiş olan ürünler için sunulan belgelerin gerekli şartları taşımaması durumunda konşimento tarihinden sonraki tarihte düzenlese bile uygun belgelerin sunulması istenebilecektir. AB tarafından tanınan bir OK tarafından düzenlenen belgelerdeki bilgilerin NANDO web sayfasından kontrol edilmesi gerekmektedir.

Yukarıda detayı şekilde açıklanan uygulamalar ürün güvenliği tebliğleri kapsamındaki genel uygulama olup, belirli ürün gruplarına yönelik farklılaşan uygulamalara ilişkin bilgilendirmeler bilahare iletilecektir.

Bilgilerini ve gereğini rica ederim.

VEYSEL PARLAK

Bakan a.

Genel Müdür


Saygılarımızla,
TGM Gümrük Müşavirliği Ltd. Şti.

Sirkülerle ilgili sorularınız için:
Hakan TOPAL hakan.topal@tgmgumruk.com
Özlem KUĞU ozlem.kugu@tgmgumruk.com


Yukarıda yer verilen açıklamalarımız, konuya ilişkin genel bilgiler içermektedir. TGM GÜMRÜK MÜŞAVİRLİĞİ LTD. ŞTİ.’ne, işbu dokümanın içeriğinden kaynaklanan veya içeriğine ilişkin olarak ortaya çıkan sonuçlardan dolayı herhangi bir sorumluluk iddiasında bulunulamaz.

logo

1990 yılında Kurucu Başkanlığını Ertuğrul TAN'ın yaptığı TGM Gümrük Müşavirliği Limited Şirketi 4458 Sayılı Gümrük Kanunu ve Gümrük Yönetmeliği'nde belirtilen hükümler çerçevesinde dolaylı temsilci sıfatıyla hizmet vermektedir.

Adres
  • Gülbahar mahallesi Altan Erbulak Sokak Mayahan No:14 Kat/6/6 İstanbul
İletişim
  • +90 212 267 00 85(pbx)
  • info@tgmgumruk.com