Sirküler

Sirküler No: 2021/218


Plastikten çöp kovalarında gözetim uygulaması

 

2020 yılından önce Türk Gümrük Tarife Cetvelinde 3924.90.00.00.19 GTİP’inde yer alan çöp kovası cinsi eşya (Plastikten sofra eşyası, mutfak eşyası, diğer ev eşyası ve sağlık veya tuvalet eşyası:- Diğerleri:- - Diğerleri ) belirtilen tarihten itibaren 3924.90.00.00.13 GTİP’inde (Plastikten sofra eşyası, mutfak eşyası, diğer ev eşyası ve sağlık veya tuvalet eşyası:- Diğerleri: - - Çöp kovaları) sınıflandırılmaya başlanıldığından dolayı, korelasyon değişikliği nedeniyle söz konusu eşyanın 2006/7 sayılı İthalatta Gözetim Uygulaması'na İlişkin Tebliğ kapsamında gözetim uygulamasına tabi olup/olmadığı hususunda oluşan tereddütlere ilişkin olarak Gümrükler Genel Müdürlüğü'nce ekli yazı yayımlandı.

Yazıda 3924.90.00.00.13 GTİP’inde sınıflandırılan çöp kovalarının CIF birim kıymeti 2.500 ABD Doları/ton'un altında kıymeti haiz olanlarının ithalatında gözetim uygulanması gerektiği belirtilmektedir.

Konuya ilişkin Gümrükler Genel Müdürlüğü’nün 06.04.2021 / 62992996 tarih sayılı yazısı aşağıdadır.

 

 

T.C.

TİCARET BAKANLIĞI

Gümrükler Genel Müdürlüğü

 

Sayı : E-85593407-172.01.01-

Konu : Gözetim Uygulamaları 2006/7 Sayılı Tebliğ

 

06.04.2021 / 62992996

DAĞITIM YERLERİNE

 

İlgi: İstanbul Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğü'nün 16.03.2021 tarihli, 62329866 sayılı yazısı.

 

2020 yılından önce Türk Gümrük Tarife Cetvelinde 3924.90.00.00.19 GTİP’inde yer alan çöp kovası cinsi eşya (Plastikten sofra eşyası, mutfak eşyası, diğer ev eşyası ve sağlık veya tuvalet eşyası:- Diğerleri:- - Diğerleri ) belirtilen tarihten itibaren 3924.90.00.00.13 GTİP’inde (Plastikten sofra eşyası, mutfak eşyası, diğer ev eşyası ve sağlık veya tuvalet eşyası:- Diğerleri: - - Çöp kovaları) sınıflandırılmaya başlanıldığından dolayı, korelasyon değişikliği nedeniyle söz konusu eşyanın 2006/7 sayılı İthalatta Gözetim Uygulaması'na İlişkin Tebliğ kapsamında gözetim uygulamasına tabi olup/olmadığı hususunda tereddüt hasıl olmuş,

 

Konuya ilişkin İthalat Genel Müdürlüğü'nden alınan ekli 23.03.2021 tarihli, 62513533 sayılı yazıda; 2006/7 sayılı Tebliğ kapsamında bulunan ve 2020 yılından önce 3924.90.00.00.19 GTİP’inde yer alan eşyanın tamamının CIF birim kıymeti 2.500 ABD Doları/ton'un altında kıymeti haiz olanlarının ithalatında gözetim uygulandığı, daha önce anılan GTİP kapsamında olan ve artık 3924.90.00.00.13 GTİP’inde sınıflandırılan çöp kovalarının CIF birim kıymeti 2.500 ABD Doları/ton'un altında kıymeti haiz olanlarının ithalatında gözetim uygulanması gerektiği belirtilmiştir.

 

Bilgi ve gereğini rica ederim.

 

Mustafa GÜMÜŞ

Genel Müdür

 

EK: 1 adet yazı

 

DAĞITIM: Tüm Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlükleri

 

T.C.

TİCARET BAKANLIĞI

İthalat Genel Müdürlüğü

 

Sayı : E-17752354-165.99-00062513533

Konu : Gözetim Uygulamaları 2006/7 Sayılı Tebliğ

 

GÜMRÜKLER GENEL MÜDÜRLÜĞÜNE

 

İlgi :18.03.2021 tarihli ve E-85593407-165.99-00062432246 sayılı yazınız.

 

İlgi'de kayıtlı yazıda, 2020 yılından önce Gümrük Tarife Cetvelinde 3924.90.00.00.19 Gümrük Tarife İstatistik Pozisyonu'nda (GTİP) "Diğerleri" tanımı altında sınıflandırılan ve İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2006/7) çerçevesinde gözetime tabi olan çöp kovalarının 2020 yılından itibaren 3924.90.00.00.13 GTİP’inde "Çöp kovaları" tanımı ile sınıflandırılmaya başlanıldığı belirtilerek oluşturulan GTİP kapsamındaki çöp kovalarının ithalatının anılan gözetim uygulamasına tabi olup olmayacağına ilişkin açıklama talep edilmiştir.

 

Bu çerçevede, bahse konu gözetim uygulaması Tebliği kapsamında bulunan ve 2020 yılından önce 3924.90.00.00.19 GTİP’inde yer alan eşyanın tamamının CIF birim kıymeti 2.500 ABD Doları/ton'un altında kıymeti haiz olanlarının ithalatında gözetim uygulanmaktadır. Dolayısıyla, daha önce anılan GTİP kapsamında olan ve artık 3924.90.00.00.13 GTİP’inde sınıflandırılan çöp kovalarının CIF birim kıymeti 2.500 ABD Doları/ton'un altında kıymeti haiz olanlarının ithalatında gözetim uygulanması gerektiği değerlendirilmektedir.

 

Bilgileri ve gereğini arz ederim.

 

Ahmet Erkan ÇETİNKAYIŞ

Genel Müdür V.Saygılarımızla,
TGM Gümrük Müşavirliği Ltd. Şti.

Sirkülerle ilgili sorularınız için:
Hakan TOPAL hakan.topal@tgmgumruk.com


Yukarıda yer verilen açıklamalarımız, konuya ilişkin genel bilgiler içermektedir. TGM GÜMRÜK MÜŞAVİRLİĞİ LTD. ŞTİ.’ne, işbu dokümanın içeriğinden kaynaklanan veya içeriğine ilişkin olarak ortaya çıkan sonuçlardan dolayı herhangi bir sorumluluk iddiasında bulunulamaz.

logo

1990 yılında Kurucu Başkanlığını Ertuğrul TAN'ın yaptığı TGM Gümrük Müşavirliği Limited Şirketi 4458 Sayılı Gümrük Kanunu ve Gümrük Yönetmeliği'nde belirtilen hükümler çerçevesinde dolaylı temsilci sıfatıyla hizmet vermektedir.

Adres
  • Gülbahar mahallesi Altan Erbulak Sokak Mayahan No:14 Kat/6/6 İstanbul
İletişim
  • +90 212 267 00 85(pbx)
  • info@tgmgumruk.com