Sirküler

Sirküler No: 2021/214


7316 Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun

 

Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun bugünkü resmi gazetede yayımlanmıştır.

Yapılan değişiklikle;

1. ÖTV Kanuna ekli (III) sayılı liste kapsamındaki içecek ve tütün mamüllerinin, komisyoncular vasıtasıyla veya konsinyasyon suretiyle satışında, imalatçı tarafından komisyoncuya veya konsinye işletmelere verildiği anda, (I), (II) ve (IV) sayılı listelerdeki malların ise alıcıya alıcıya tesliminde vergiyi doğuran olayın gerçekleşeceği hüküm altına alınmıştır.

2. 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun kapsamında  haczedilen menkul malların ve gayrimenkullerin satışına ilişkin bazı değişiklikler yapılmıştır.

3. 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanununa geçici madde eklenerek, % 20 olan kurumlar vergisi oranı, kurumların 2021 yılı vergilendirme dönemine ait kurum kazançları için % 25, 2022 yılı vergilendirme dönemine ait kurum kazançları için % 23 olarak uygulanması hükme bağlanmıştır.

22 Nisan 2021 Tarihli ve 31462 Sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 7316 Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2021/04/20210422-1.htm linkindedir.


Saygılarımızla,
TGM Gümrük Müşavirliği Ltd. Şti.

Sirkülerle ilgili sorularınız için:
Sabahattin Altıkardeş s.altikardes@tgmgumruk.com
Hakan TOPAL hakan.topal@tgmgumruk.com


Yukarıda yer verilen açıklamalarımız, konuya ilişkin genel bilgiler içermektedir.TGM GÜMRÜK MÜŞAVİRLİĞİ LTD. ŞTİ. , işbu dokümanın içeriğinden kaynaklanan veya içeriğine ilişkin olarak ortaya çıkan sonuçlardan dolayı herhangi bir sorumluluk iddiasında bulunulamaz.

logo

1990 yılında Kurucu Başkanlığını Ertuğrul TAN'ın yaptığı TGM Gümrük Müşavirliği Limited Şirketi 4458 Sayılı Gümrük Kanunu ve Gümrük Yönetmeliği'nde belirtilen hükümler çerçevesinde dolaylı temsilci sıfatıyla hizmet vermektedir.

Adres
  • Gülbahar mahallesi Altan Erbulak Sokak Mayahan No:14 Kat/6/6 İstanbul
İletişim
  • +90 212 267 00 85(pbx)
  • info@tgmgumruk.com