Sirküler

Sirküler No: 2021/215


Ek Mali Yükümlülük ödenerek ithal edilen eşya için sonradan ATR ibraz edilmesi

 

Gümrükler Genel Müdürlüğü’nce; 2006/10895 sayılı Türkiye ile Avrupa Topluluğu Arasında Oluşturulan Gümrük Birliği’nin Uygulanmasına İlişkin Esaslar Hakkında Karar” gereğince serbest dolaşıma girişten sonra “sonradan verilmiştir” ibareli olsun veya almasın 4 aylık ibraz süresi içinde bir A.TR dolaşım belgesinin gümrük idaresine ibraz edilmesi halinde Gümrük Kanunu’nun 214 üncü maddesi gereğince tahsil edilen vergilerin geri verildiği belirtilerek,

Gümrük Yönetmeliği’nin 205-4/ç maddesinde 01.01.2021 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere 10.12.2020 tarihinde yapılan değişiklik nedeniyle AB’den gelerek A.TR Dolaşım Belgesi olmaksızın serbest dolaşıma giren 2018/11799 sayılı Ek Mali Yükümlülük Kararı kapsamındaki eşya için; sonradan (serbest dolaşıma girişten önce) A.TR Dolaşım Belgesinin ibraz edilmesi durumunda eşyanın menşeine ilişkin yükümlü beyanına göre (menşe ispatının yapılmasına gerek bulunmaksızın) ilgili mevzuat kapsamında (geri verme) işlemlerin tamamlanması gerektiği bildirilmiştir.

Konuya ilişkin Gümrükler Genel Müdürlüğü’nün 22.04.2021 tarihli 63368489 sayılı yazıları ekte gönderilmiştir.


  İçeriği PDF formatında görüntülemek için tıklayınızSaygılarımızla,
TGM Gümrük Müşavirliği Ltd. Şti.

Sirkülerle ilgili sorularınız için:
Hakan TOPAL hakan.topal@tgmgumruk.com


Yukarıda yer verilen açıklamalarımız, konuya ilişkin genel bilgiler içermektedir. TGM GÜMRÜK MÜŞAVİRLİĞİ LTD. ŞTİ.’ne, işbu dokümanın içeriğinden kaynaklanan veya içeriğine ilişkin olarak ortaya çıkan sonuçlardan dolayı herhangi bir sorumluluk iddiasında bulunulamaz.

logo

1990 yılında Kurucu Başkanlığını Ertuğrul TAN'ın yaptığı TGM Gümrük Müşavirliği Limited Şirketi 4458 Sayılı Gümrük Kanunu ve Gümrük Yönetmeliği'nde belirtilen hükümler çerçevesinde dolaylı temsilci sıfatıyla hizmet vermektedir.

Adres
  • Gülbahar mahallesi Altan Erbulak Sokak Mayahan No:14 Kat/6/6 İstanbul
İletişim
  • +90 212 267 00 85(pbx)
  • info@tgmgumruk.com