Sirküler

Sirküler No: 2021/252


Kömür İthalatında Ek Mali Yükümlülük

 

Kömür ithalatında ek mali yükümlülük uygulamasında belirlenen uluslararası endeksin yayınlandığı web sitesine (theice.com) üye olunarak https://www.theice.com/energy/coal  bağlantısı üzerinden verilere ulaşılabileceği gibi, üyeliğe ihtiyaç duyulmadan "theice.com/marketdata/reports/10"  adresinden "End of day report-ICE futures europe-futures" bağlantısı üzerinden "ATW-Rotterdam Coal Future contact" bağlantısı seçilerek, çıkan günlük raporlardan ilgili gün için gerekli bilgiye ulaşılmasının mümkün olduğu bildirilmiştir.

Konuya ilişkin Gümrükler Genel Müdürlüğü’nün 18.05.22021 / 64020930 tarih sayılı yazısı aşağıya çıkarılmıştır.

T.C.

TİCARET BAKANLIĞI

Gümrükler Genel Müdürlüğü

Sayı       :E-20117910-113.03-00064020930

Konu     :Kömür İthalatında Ek Mali Yükümlülük

829


18.05.22021 / 64020930

DAĞITIM YERLERİNE

İlgi         :09.07.2019 tarihli ve 45850358 sayılı yazımız.

İlgide kayıtlı yazımızda Kömür İthalatına Ek Mali Yükümlülük Konulması Hakkında Kararda Değişiklik Yapılmasına İlişkin 2016/9166 sayılı Bakanlar Kurulu Kararında bahsi geçen uluslararası fiyat için kullanılacak endeks değerinin hesaplanmasına ilişkin İthalat Genel Müdürlüğünün 01.07.2019 tarihli ve 0045532089 sayılı yazısı eki kılavuz gönderilmiştir.

Söz konusu kılavuzda yer verilen https://www.ice.if5.com/ViewData/EndOfDay/Futures Report.aspx adresinden "ICE Rotterdam Coal Future" kapanış endeksi verilerine ulaşılamadığı yönünde Bakanlığımıza intikal eden bilgi üzerine görüşleri sorulan İthalat Genel Müdürlüğünden alınan 07.05.2021 tarihli ve 63879263 sayılı ekli yazıda;

"Kömür ithalatında ek mali yükümlülük uygulamasında belirlenen uluslararası endeksin yayınlandığı web sitesine (theice.com) üye olunarak https://www.theice.com/energy/coal bağlantısı üzerinden verilere ulaşılabileceği gibi, üyeliğe ihtiyaç duyulmadan "theice.com/marketdata/reports/10" adresinden "End of day report-ICE futures europe-futures" bağlanıtısı üzerinden "ATW-Rotterdam Coal Future contact" bağlantısı seçilerek, çıkan günlük raporlardan ilgili gün için gerekli bilgiye ulaşılması mümkündür." görüşüne yer verilmiştir.

Bilgi ve gereğini rica ederim.

 

Mustafa GÜMÜŞ

Bakan a.

Genel Müdür


Ek                        :1 adet yazı

Dağıtım :Tüm Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlükleri

T.C.

TİCARET BAKANLIĞI

İthalat Genel Müdürlüğü

Sayı       :E-95542667-519-00063879263

Konu     :Kömür İthalatında Ek Mali Yükümlülük İle

İlgili ICE Rotterdam Coal Future Kapanış

Endeksi Verileri Klavuzu

07.05.2021 / 63879263

GÜMRÜKLER GENEL MÜDÜRLÜĞÜNE

İlgi         :04.05.2021 tarihli ve E-20117910-111.01-00063745696 sayılı yazınız.

İlgide kayıtlı yazınızda kömür ithalatında uygulanan ek mali yükümlülük ile ilgili ICE Rotterdam Coal Future kapanış endeksi verilerine ulaşmak için belirtilen web sitesinin https://www.ice.if5.com/ViewData/EndOfDay/ Futures Report.aspx adresine 22.04.2021 tarihinden itibaren ulaşılamadığı belirtilerek, Bölge Müdürlüklerinin talimatlandırılmasına esas olmak üzere Genel Müdürlüğümüz görüşü talep edilmektedir.

Konuya ilişkin olarak, kömür ithalatında ek mali yükümlülük uygulamasında belirlenen uluslararası endeksin yayınlandığı web sitesine (theice.com) üye olunarak https://www.theice.com/energy/coal bağlantısı üzerinden verilere ulaşılabileceği gibi, üyeliğe ihtiyaç duyulmadan "theice.com/marketdata/reports/10" adresinden "End of day report-ICE futures europe-futures" bağlanıtısı üzerinden "ATW-Rotterdam Coal Future contact" bağlantısı seçilerek, çıkan günlük raporlardan ilgili gün için gerekli bilgiye ulaşılması mümkündür.

Bilgileri ile gereğini arz ederim.

Ahmet Erkan ÇETİNKAYIŞ

Genel Müdür V.


Saygılarımızla,
TGM Gümrük Müşavirliği Ltd. Şti.

Sirkülerle ilgili sorularınız için:
Hakan TOPAL hakan.topal@tgmgumruk.com


Yukarıda yer verilen açıklamalarımız, konuya ilişkin genel bilgiler içermektedir. TGM GÜMRÜK MÜŞAVİRLİĞİ LTD. ŞTİ.’ne, işbu dokümanın içeriğinden kaynaklanan veya içeriğine ilişkin olarak ortaya çıkan sonuçlardan dolayı herhangi bir sorumluluk iddiasında bulunulamaz.

logo

1990 yılında Kurucu Başkanlığını Ertuğrul TAN'ın yaptığı TGM Gümrük Müşavirliği Limited Şirketi 4458 Sayılı Gümrük Kanunu ve Gümrük Yönetmeliği'nde belirtilen hükümler çerçevesinde dolaylı temsilci sıfatıyla hizmet vermektedir.

Adres
  • Gülbahar mahallesi Altan Erbulak Sokak Mayahan No:14 Kat/6/6 İstanbul
İletişim
  • +90 212 267 00 85(pbx)
  • info@tgmgumruk.com