Sirküler

Sirküler No: 2021/259


Konut Tipi Havalandırma Ünitelerinin Enerji Etiketlemesine Dair Tebliğ (1254/2014/AB) (SGM: 2021/19)

Enerji Etiketlemesi Çerçeve Yönetmeliğin uygulanmasına yönelik olarak, konut havalandırma ünitelerinin piyasaya arz edilmesi ve/veya hizmete sunulması ile ilgili etiketleme ve bunlara ait ilave ürün bilgilerinin temin edilmesi gerekliliklerini belirleyen Konut Tipi Havalandırma Ünitelerinin Enerji Etiketlemesine Dair Tebliğ (1254/2014/AB) (SGM: 2021/19) bugünkü resmi gazetede yayımlanarak aynı gün yürürlüğe girmiştir.

Tebliğ hükümleri, konut tipi havalandırma ünitelerinin enerji etiketlemesi gerekliliklerini kapsamakla beraber,

Aşağıdaki özelliklere sahip;

a) Elektrik giriş gücü 30 W'tan az olan tek yönlü (egzoz veya besleme),

b) Özellikle 30/6/2016 tarihli ve 29758 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Muhtemel Patlayıcı Ortamda Kullanılan Teçhizat ve Koruyucu Sistemler ile İlgili Yönetmelik (2014/34/AB)’te tanımlanan muhtemel patlayıcı ortamlarda kullanılacağı belirtilen,

c) Özellikle yangın güvenliği ile ilgili inşaat işlerinde 10/7/2013 tarihli ve 28703 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yapı Malzemeleri Yönetmeliği (305/2011/AB)’nde belirtilen temel gerekliliklere uyan, acil durumlarda ve kısa süreli çalışacağı belirtilen,

ç) Özellikle aşağıdaki durumlarda çalışacağı belirtilen;

1) Hareket ettirilen havanın çalışma sıcaklığı 100 ⁰C’den fazla olan,

2) Fanları tahrik eden motorun hava akışının dışında yer alması durumunda, motorun ortam çalışma sıcaklığı 65‑⁰C’den yüksek olan,

3) Motorun hava akışının dışında yer alması durumunda, motor için ortam çalışma veya hareket ettirilen havanın sıcaklıkları -40⁰C’den düşük olan,

4) Besleme voltajı > 1000 V AC veya > 1500 V DC,

5) Ortamda toksik, çok aşındırıcı veya alevlenir ortamlar veya aşındırıcı maddeler bulunan.

d) Donma koruması veya defrost için ısı transferi hariç olmak üzere, ısı geri kazanımı için bir ısı eşanjörü ve bir ısı pompası içeren ya da ısı geri kazanım sistemine ilave olarak ısı transferine ya da ısı atılmasına izin veren,

e) Mutfak cihazları içerisinde 14/1/2015 tarihli ve 29236 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Ev Tipi Fırınlar, Ocaklar ve Aspiratörler ile ilgili Çevreye Duyarlı Tasarım Gereklerine Dair Tebliğ (SGM-2015/7)’e göre aspiratör olarak sınıflandırılan konut tipi havalandırma ünitelerini kapsamamaktadır.

Tebliğ; (AB) 2017/254 sayılı Komisyon Tüzüğü uyarınca değiştirilmiş olan (AB) 1254/2014 sayılı Konut Tipi Havalandırma Ünitelerinin Enerji Etiketlemesine Dair Komisyon Tüzüğü esas alınarak AB mevzuatına uyum çerçevesinde hazırlanmıştır.

Konut Tipi Havalandırma Ünitelerinin Enerji Etiketlemesine Dair Tebliğ (1254/2014/AB) (SGM: 2021/19) 25 Mayıs 2021 Tarihli ve 31491 Sayılı Resmi Gazetenin https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2021/05/20210525-6.htm linkinde yayımlanmıştır.


Saygılarımızla,
TGM Gümrük Müşavirliği Ltd. Şti.

Sirkülerle ilgili sorularınız için:
Hakan TOPAL hakan.topal@tgmgumruk.com


Yukarıda yer verilen açıklamalarımız, konuya ilişkin genel bilgiler içermektedir. TGM GÜMRÜK MÜŞAVİRLİĞİ LTD. ŞTİ.’ne, işbu dokümanın içeriğinden kaynaklanan veya içeriğine ilişkin olarak ortaya çıkan sonuçlardan dolayı herhangi bir sorumluluk iddiasında bulunulamaz.

logo

1990 yılında Kurucu Başkanlığını Ertuğrul TAN'ın yaptığı TGM Gümrük Müşavirliği Limited Şirketi 4458 Sayılı Gümrük Kanunu ve Gümrük Yönetmeliği'nde belirtilen hükümler çerçevesinde dolaylı temsilci sıfatıyla hizmet vermektedir.

Adres
  • Gülbahar mahallesi Altan Erbulak Sokak Mayahan No:14 Kat/6/6 İstanbul
İletişim
  • +90 212 267 00 85(pbx)
  • info@tgmgumruk.com