Sirküler

Sirküler No: 2021/266


Uygunluk Değerlendirme Yöntemleri Yönetmeliği

 

Bir ürün için uygunluk değerlendirmesi yapılmasının öngörüldüğü hallerde uygulanacak uygunluk değerlendirme yöntemlerini belirten modüllerin kullanımına ilişkin usul ve esasları belirleyen  Uygunluk Değerlendirme Yöntemleri Yönetmeliği 27 Mayıs 2021 Tarihli ve 31493 Sayılı Resmi Gazetede yayımlanmıştır.

Yönetmelik, Ürünlerin Piyasaya Arzına İlişkin Genel Çerçeve hakkında 9/7/2008 tarihli ve (AB)768/2008 sayılı Avrupa Parlamentosu ve Konsey Kararı dikkate alınarak Avrupa Birliği mevzuatına uyum çerçevesinde hazırlanmıştır.

Teknik düzenlemenin belirli bir ürün için uygunluk değerlendirmesi yapılmasını gerektirdiği durumlarda, kullanılacak yöntem https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2021/05/20210527-5-1.pdf linkinde yer alan modüller arasından Yönetmeliğin 5 inci maddesinde belirlenen kriterler dikkate alınarak seçilecektir.

Konuya ilişkin Uygunluk Değerlendirme Yöntemleri Yönetmeliği 27 Mayıs 2021 Tarihli ve 31493 Sayılı Resmi Gazetede https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2021/05/20210527-5.htm   linkinde yayımlanmıştır.


Saygılarımızla,
TGM Gümrük Müşavirliği Ltd. Şti.

Sirkülerle ilgili sorularınız için:
Hakan TOPAL hakan.topal@tgmgumruk.com


Yukarıda yer verilen açıklamalarımız, konuya ilişkin genel bilgiler içermektedir. TGM GÜMRÜK MÜŞAVİRLİĞİ LTD. ŞTİ.’ne, işbu dokümanın içeriğinden kaynaklanan veya içeriğine ilişkin olarak ortaya çıkan sonuçlardan dolayı herhangi bir sorumluluk iddiasında bulunulamaz.

logo

1990 yılında Kurucu Başkanlığını Ertuğrul TAN'ın yaptığı TGM Gümrük Müşavirliği Limited Şirketi 4458 Sayılı Gümrük Kanunu ve Gümrük Yönetmeliği'nde belirtilen hükümler çerçevesinde dolaylı temsilci sıfatıyla hizmet vermektedir.

Adres
  • Gülbahar mahallesi Altan Erbulak Sokak Mayahan No:14 Kat/6/6 İstanbul
İletişim
  • +90 212 267 00 85(pbx)
  • info@tgmgumruk.com