Sirküler

Sirküler No: 2021/271


Varış Öncesi Gümrük İşlemleri 2021-16 Genelge

 

Varış Öncesi Gümrük İşlemlerine ilişkin olarak Gümrük Genel Tebliği (Varış Öncesi Gümrük İşlemleri) (Seri No: 1)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Varış Öncesi Gümrük İşlemleri) (Seri No: 2) 15.04.2021 tarihinde yayımlanmış olup 15.05.2021 tarihinde yürürlüğe girmiştir.

Bu itibarla söz konusu Tebliğ değişikliği ile birlikte Varış Öncesi Gümrük İşlemlerinin uygulanmasına ilişkin usul ve esaslar "Havayolu taşımacılığında geçici depolama yerine alınan eşyaya ilişkin İşlemleri” de kapsayacak şekilde Gümrükler Genel Müdürlüğü’nce yayımlanan 2021/16 sayılı Genelge ile belirlenmiştir.

Buna göre;

Yetkilendirilmiş yükümlü statüsü (YYS) sahipleri Tebliğ hükümlerinden doğrudan yararlanacaktır.

Varış Öncesi Gümrük İşlemlerinden faydalanmak isteyen YYS harici yükümlüler ise Bakanlık internet sayfasında da yer alan Ek-1’deki başvuru formu ve eki belgelerle birlikte ilgili Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğüne başvurabilecektir.

Gümrük Yönetmeliğinin 181 inci maddesinin dördüncü fıkrasına göre herhangi bir kontrole tabi olan eşyaya ilişkin ilgili mevzuatına göre alınmış bilgi veya belgenin beyannameye kaydedilmesi halinde eşyanın Türkiye Gümrük Bölgesine varışından önce beyannamenin tescil edilmesine izin verilecektir.

Havayolu taşımacılığında geçici depolama yerine alınan eşyaya ilişkin İşlemler de aşağıdaki gibi gerçekleştirilecektir.

Varış öncesi gümrük işlemleri kapsamında beyan edilen ancak havayolu taşımacılığının gereği olarak fiziken geçici depolama yerine alınan eşyanın yükümlüsüne teslimi için; geçici depolama işleticisi, çıkış işlemleri elektronik ortama aktarılıncaya kadar eşyanın bilgilerini ekteki tutanağa (Ek-3) kaydeder.

Geçici depolama yerinde görevli memur, beyannamenin kapanmış/kapatılabilir statüde olduğunu ve beyannamedeki kap bilgilerinin doğru olduğunu teyit ettikten sonra eşyanın teslimine onay verir ve eşya yükümlüsüne teslim edilebilir.

Havayolu taşımacılığında varış öncesi gümrük işlemleri kapsamında beyan edilen eşyaya ilişkin olarak, varış bildiriminin onaylanmasından itibaren 24 saat içerisinde vergilerin ödenmemesi veya teminata bağlanmaması durumunda beyannamede redrese yapılarak BS-18 kodu silinir ve eşyanın BİLGE sistemi üzerinden de geçici depolama yeri giriş işlemleri yapılır.

2019/12 sayılı Genelgeyi yürürlükten kaldırılmıştır.

Konuya ilişkin 2021/16 sayılı Genelge ekte gönderilmiştir.

 

https://drive.google.com/file/d/1w2kHlBxZK9Jao8v21v3HLJ9mgC0Zxpwy/view?usp=sharing


Saygılarımızla,
TGM Gümrük Müşavirliği Ltd. Şti.

Sirkülerle ilgili sorularınız için:
Hakan TOPAL hakan.topal@tgmgumruk.com
Anıl KOÇAŞ anil.kocas@tgmgumruk.com


Yukarıda yer verilen açıklamalarımız, konuya ilişkin genel bilgiler içermektedir. TGM GÜMRÜK MÜŞAVİRLİĞİ LTD. ŞTİ.’ne, işbu dokümanın içeriğinden kaynaklanan veya içeriğine ilişkin olarak ortaya çıkan sonuçlardan dolayı herhangi bir sorumluluk iddiasında bulunulamaz.

logo

1990 yılında Kurucu Başkanlığını Ertuğrul TAN'ın yaptığı TGM Gümrük Müşavirliği Limited Şirketi 4458 Sayılı Gümrük Kanunu ve Gümrük Yönetmeliği'nde belirtilen hükümler çerçevesinde dolaylı temsilci sıfatıyla hizmet vermektedir.

Adres
  • Gülbahar mahallesi Altan Erbulak Sokak Mayahan No:14 Kat/6/6 İstanbul
İletişim
  • +90 212 267 00 85(pbx)
  • info@tgmgumruk.com