Sirküler

Sirküler No: 2021/319


Avrupa Birliği Menşeli Bazı Tarım Ürünleri İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanmasına İlişkin Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ

 

Avrupa Birliği Menşeli Bazı Tarım Ürünleri İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanmasına İlişkin Tebliğin eki Ek-1 Avrupa Birliği Menşeli Bazı Tarım Ürünleri İthalatında Uygulanan Tarife Kontenjanları Listesinde yer alan (1) ve (2) numaralı dipnotlar aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(1) 22/12/2006 tarihli ve 2006/11439 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı uyarınca, eşyanın gümrük vergisinin hesaplanmasına esas alınan kıymetinin %30’unu aşmamak kaydıyla, İthalat Rejimi Kararında “DÜ” için geçerli olan gümrük vergisinin %50'si ile varsa ek mali yükümlülüklerin %50'si uygulanır.

(2) 22/12/2006 tarihli ve 2006/11439 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı uyarınca, eşyanın gümrük vergisinin hesaplanmasına esas alınan kıymetinin %43’ünü aşmamak kaydıyla, İthalat Rejimi Kararında “DÜ” için geçerli olan gümrük vergisinin %70'i ile varsa ek mali yükümlülüklerin %70'i uygulanır.”

Kaynak: 22 Haziran 2021 Tarihli ve 31519 Sayılı Resmî Gazete Avrupa Birliği Menşeli Bazı Tarım Ürünleri İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanmasına İlişkin Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ


Saygılarımızla,
TGM Gümrük Müşavirliği Ltd. Şti.

Sirkülerle ilgili sorularınız için:
Hakan TOPAL hakan.topal@tgmgumruk.com
Anıl KOÇAŞ anil.kocas@tgmgumruk.com


Yukarıda yer verilen açıklamalarımız, konuya ilişkin genel bilgiler içermektedir. TGM GÜMRÜK MÜŞAVİRLİĞİ LTD. ŞTİ.’ne, işbu dokümanın içeriğinden kaynaklanan veya içeriğine ilişkin olarak ortaya çıkan sonuçlardan dolayı herhangi bir sorumluluk iddiasında bulunulamaz.

logo

1990 yılında Kurucu Başkanlığını Ertuğrul TAN'ın yaptığı TGM Gümrük Müşavirliği Limited Şirketi 4458 Sayılı Gümrük Kanunu ve Gümrük Yönetmeliği'nde belirtilen hükümler çerçevesinde dolaylı temsilci sıfatıyla hizmet vermektedir.

Adres
  • Gülbahar mahallesi Altan Erbulak Sokak Mayahan No:14 Kat/6/6 İstanbul
İletişim
  • +90 212 267 00 85(pbx)
  • info@tgmgumruk.com