Sirküler

Sirküler No: 2021/324


Veteriner Tıbbi Ürünler Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

 

Veteriner Tıbbi Ürünler Hakkında Yönetmeliğin 21 inci maddesinin ikinci fıkrasının son cümlesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

 

“Ancak, canlı etkenlerle çalışılan üretim alanlarının beşeri ve veteriner tıbbi ürünler için ortak alan olarak kullanılması için ilgili Bakanlık ve Kurumlardan uygunluk alınması gerekir.”

 

İlgili cümlenin eski hali: “Ancak, canlı etkenlerle çalışılan üretim alanları beşeri ve veteriner tıbbi ürünler için ortak alan olarak kullanılamaz.”

 

İlgili Maddenin değişik haline aşağıda yer verilmiş olup, değişiklik 12/3/2020 tarihinden geçerli olmak üzere yürürlüğe girmiştir.

 

Veteriner Tıbbi Ürünlerin Üretim Yerleri

 

İzin şartı

 

MADDE 21 –

 

(2) Bakanlıktan izinli üretim yerlerinde, veteriner tıbbi ürünler dışında üretim yapılamaz. Ancak, ilgili Bakanlık ve Kurumlarca düzenlenmiş mevzuat hükümleri saklı kalmak üzere, veteriner tıbbi ürün üretim yeri izni verilmiş yerlerde, üretici tarafından çapraz bulaşma riskini engelleyici tedbirlerin alınması ve bu tedbirlerin Genel Müdürlükçe uygun bulunması şartıyla, uygun formda ve sınıfta beşeri tıbbi ürünler ile takviye edici gıdalar üretilebilir. Ancak, canlı etkenlerle çalışılan üretim alanlarının beşeri ve veteriner tıbbi ürünler için ortak alan olarak kullanılması için ilgili Bakanlık ve Kurumlardan uygunluk alınması gerekir.

Kaynak: 24 Haziran 2021 Tarihli ve 31521 Sayılı Resmî Gazete https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2021/06/20210624-4.htm


Saygılarımızla,
TGM Gümrük Müşavirliği Ltd. Şti.

Sirkülerle ilgili sorularınız için:
Hakan TOPAL hakan.topal@tgmgumruk.com


Yukarıda yer verilen açıklamalarımız, konuya ilişkin genel bilgiler içermektedir. TGM GÜMRÜK MÜŞAVİRLİĞİ LTD. ŞTİ.’ne, işbu dokümanın içeriğinden kaynaklanan veya içeriğine ilişkin olarak ortaya çıkan sonuçlardan dolayı herhangi bir sorumluluk iddiasında bulunulamaz.

logo

1990 yılında Kurucu Başkanlığını Ertuğrul TAN'ın yaptığı TGM Gümrük Müşavirliği Limited Şirketi 4458 Sayılı Gümrük Kanunu ve Gümrük Yönetmeliği'nde belirtilen hükümler çerçevesinde dolaylı temsilci sıfatıyla hizmet vermektedir.

Adres
  • Gülbahar mahallesi Altan Erbulak Sokak Mayahan No:14 Kat/6/6 İstanbul
İletişim
  • +90 212 267 00 85(pbx)
  • info@tgmgumruk.com