Sirküler

Sirküler No: 2021/331


Hususi Damgalı Pasaport Hak Mahrumiyeti

Pasaportun geçerlilik süresi içinde hususi damgalı pasaport alabilme şartlarından birinin kaybı halinde, en geç bu durumun gerçekleştiği tarihten sonraki üç iş günü içerisinde yapılmayan bildirimler için 4 yıllık hak mahrumiyeti işlemi yapılacağı,

Bu çerçevede, 09.10.2020 tarihinden sonra hususi damgalı pasaport alabilme şartlarını kaybeden kişilerin pasaportlarını iptal ettirme ve firmaların bu durumu bölge müdürlüklerine bildirimde bulunulma zorunluluğu kapsamında yapılan işlemlerin gözden geçirilip 3 iş günü içinde bildirim yapan firmalar hakkındaki hak mahrumiyeti işlemlerinin yeniden değerlendirilmesi gerektiği belirtilmiştir.

Kaynak; TİCARET BAKANLIĞI İhracat Genel Müdürlüğü’nün 22.06.2021 / 64902795 tarih sayılı aşağıdaki yazısı.

T.C.

TİCARET BAKANLIĞI

İhracat Genel Müdürlüğü

Sayı       :E-82679136-140.03

Konu     :Hususi Damgalı Pasaport Hak Mahrumiyeti

22.06.2021 / 64902795

DAĞITIM YERLERİNE

İlgi         :09.10.2020 tarihli ve E-31429883-140.03-00058102527 sayılı yazımız.

Bilindiği üzere, 5682 sayılı Pasaport Kanununun 14 üncü maddesine göre son üç yılda yıllık ortalama ihracat tutarı Cumhurbaşkanının belirleyeceği değerin üzerinde olan firma yetkililerine, Cumhurbaşkanınca belirlenen esaslara göre hususi damgalı pasaport verilebileceği hükme bağlanmıştır. Bu kapsamda, 2017/9962 sayılı İhracatçılara Hususi Damgalı Pasaport Verilmesine İlişkin Esaslar Hakkında Karar, 23/3/2017 tarihli ve 30016 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiş olup, mezkûr Karar kapsamında yetkilisine hususi damgalı pasaport verilebilecek firmalar Bakanlığımızca belirlenmektedir.

2017/9962 sayılı Kararın 10 uncu maddesinde 3064 sayılı Cumhurbaşkanı Kararıyla yapılan değişiklikle, hususi damgalı pasaport alabilme şartlarını kaybeden kişilerin pasaportlarını iptal ettirme ve firmaların bu durumu bölge müdürlüklerine 15 gün olan bildirme süresinin derhal olarak düzenlendiği; derhal iptal ve bildirim yapılmaması durumunda verilecek hak mahrumiyetinin 10 yıldan 4 yıla indirildiği ve mevzuatta derhal olarak belirtilen bildirim süresi, hususi damgalı pasaport alabilme şartlarından birinin kaybedilmesinden en geç bir sonraki iş günü olarak uygulanacağı ilgide kayıtlı yazımızla bildirilmişti.

Öte yandan, uygulamada karşılaşılan sorunlar sebebiyle İçişleri Bakanlığı ile yapılan müzakereler neticesinde hususi damgalı pasaport alabilme şartlarının kaybının bildirilme süresinin 3 iş günü olarak uygulanmasına karar verilmiştir. Bir başka ifadeyle, pasaportun geçerlilik süresi içinde hususi damgalı pasaport alabilme şartlarından birinin kaybı halinde, en geç bu durumun gerçekleştiği tarihten sonraki üç iş günü içerisinde yapılmayan bildirimler için 4 yıllık hak mahrumiyeti işlemi yapılacaktır.

Bu çerçevede, ilgide kayıtlı yazımızdan sonra 2017/9962 sayılı Kararın 10 uncu maddesi kapsamında yapılan işlemlerin gözden geçirilip 3 iş günü içinde bildirim yapan firmalar hakkındaki hak mahrumiyeti işlemlerinin yeniden değerlendirilmesi gerekmektedir.

Bilgileri ve gereğini rica ederim. 

Ö. Volkan AĞAR

Bakan a.

Genel Müdür

Dağıtım:

Batı Akdeniz Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğüne

Doğu Karadeniz Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğüne

Ege Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğüne

Gap Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğüne

Gürbulak Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğüne

İstanbul Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğüne

Orta Akdeniz Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğüne

Orta Anadolu Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğüne

Orta Karadeniz Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğüne

Uludağ Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğüne


Saygılarımızla,
TGM Gümrük Müşavirliği Ltd. Şti.

Sirkülerle ilgili sorularınız için:
Sabahattin Altıkardeş s.altikardes@tgmgumruk.com
Hakan TOPAL hakan.topal@tgmgumruk.com


Yukarıda yer verilen açıklamalarımız, konuya ilişkin genel bilgiler içermektedir.TGM GÜMRÜK MÜŞAVİRLİĞİ LTD. ŞTİ. , işbu dokümanın içeriğinden kaynaklanan veya içeriğine ilişkin olarak ortaya çıkan sonuçlardan dolayı herhangi bir sorumluluk iddiasında bulunulamaz.

logo

1990 yılında Kurucu Başkanlığını Ertuğrul TAN'ın yaptığı TGM Gümrük Müşavirliği Limited Şirketi 4458 Sayılı Gümrük Kanunu ve Gümrük Yönetmeliği'nde belirtilen hükümler çerçevesinde dolaylı temsilci sıfatıyla hizmet vermektedir.

Adres
  • Gülbahar mahallesi Altan Erbulak Sokak Mayahan No:14 Kat/6/6 İstanbul
İletişim
  • +90 212 267 00 85(pbx)
  • info@tgmgumruk.com