Sirküler

Sirküler No: 2021/340


Antrepo rejiminde kağıtsız beyanname

 

Ticaret Bakanlığı’nca yürütülmekte olan “Kağıtsız Gümrük İşlemleri Projesi” kapsamında, antrepo beyannamesi eki tüm belgelerin, beyanname ile ilgili yapılan memur işlemlerinin, beyanname ile ilgili sonradan olabilecek yükümlü taleplerinin elektronik ortama alınarak gümrük beyannamesi  ile ilgili tüm işlemlerin kağıtsız ortamda yürütülmesinin hedeflediği belirtilerek, uygulamanın tüm gümrük müdürlüklerinde yaygınlaştırılmasını teminen;

 

05.07.2021-02.08.2021 tarihleri arasında 71XX ve 72 XX rejim kodlu  antrepo beyannamesine ekli kağıt ortamında düzenlenen belgelerin ihtiyari olarak taranabilmesi ve e-imza ile imzalanmaksızın beyannamenin blokesinin kaldırabilmesinin sağlanacağı,03.08.2021 tarihi itibariyle beyannameye eklenmesi gereken ve kağıt ortamında düzenlenen belgelerin taranarak, ilgili muayene memurunca taranmış belge üzerinden e-imza ile işlem yapılmasının zorunlu olacağı bildirilmiştir.

 

Konuya ilişkin Gümrükler Genel Müdürlüğü’nün 02.07.2021 tarihli 65268094 sayılı yazısı ekte gönderilmiştir.

https://drive.google.com/file/d/1D5P2E7pLYerrVqcoabVuIN09eMwoNYDv/view?usp=sharing


Saygılarımızla,
TGM Gümrük Müşavirliği Ltd. Şti.

Sirkülerle ilgili sorularınız için:
Sabahattin Altıkardeş s.altikardes@tgmgumruk.com
Hakan TOPAL hakan.topal@tgmgumruk.com


Yukarıda yer verilen açıklamalarımız, konuya ilişkin genel bilgiler içermektedir.TGM GÜMRÜK MÜŞAVİRLİĞİ LTD. ŞTİ. , işbu dokümanın içeriğinden kaynaklanan veya içeriğine ilişkin olarak ortaya çıkan sonuçlardan dolayı herhangi bir sorumluluk iddiasında bulunulamaz.

logo

1990 yılında Kurucu Başkanlığını Ertuğrul TAN'ın yaptığı TGM Gümrük Müşavirliği Limited Şirketi 4458 Sayılı Gümrük Kanunu ve Gümrük Yönetmeliği'nde belirtilen hükümler çerçevesinde dolaylı temsilci sıfatıyla hizmet vermektedir.

Adres
  • Gülbahar mahallesi Altan Erbulak Sokak Mayahan No:14 Kat/6/6 İstanbul
İletişim
  • +90 212 267 00 85(pbx)
  • info@tgmgumruk.com