Sirküler

Sirküler No: 2021/347


İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2021/32)

 

Çin Tayvanı, Vietnam Sosyalist Cumhuriyeti ve Sri Lanka Demokratik Sosyalist Cumhuriyeti menşeli 4011.50.00.00.00 gümrük tarife istatistik pozisyonu altında yer alan “bisikletlerde kullanılan kauçuktan yeni dış lastikler”, 4013.20.00.00.00 gümrük tarife istatistik pozisyonu altında yer alan “bisikletlerde kullanılan kauçuktan iç lastikler” ve 8714.99.90.00.00 gümrük tarife istatistik pozisyonu altında yer alan “diğerleri; aksam ve parçalar (yalnız 4011.50.00.00.00 gümrük tarife istatistik pozisyonunda yer alan dış lastikleri ihtiva eden bisiklet tekerlekleri, jantı hariç)” ile yine aynı gümrük tarife istatistik pozisyonunda yer alan “diğerleri; aksam ve parçalar (yalnız 4013.20.00.00.00 gümrük tarife istatistik pozisyonunda yer alan iç lastikleri ihtiva eden bisiklet tekerlekleri, jantı hariç)” ürününe yönelik yürürlükte bulunan dampinge karşı kesin önlemlere ilişkin olarak nihai gözden geçirme soruşturması açılmıştır.

Halen, İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2016/33) ile 4011.50.00.00.00 GTİP altında sınıflandırılan “bisikletlerde kullanılan kauçuktan yeni dış lastikler”in ithalatında Çin Tayvanı, Vietnam ve Sri Lanka için 0,73 ABD doları/kg, 4013.20.00.00.00 GTİP altında sınıflandırılan “bisikletlerde kullanılan kauçuktan iç lastikler”in ithalatında Çin Tayvanı, Vietnam ve Sri Lanka için 2,02 ABD doları/kg, 8714.99.90.00.00 GTİP altında sınıflandırılan “diğerleri; aksam ve parçalar (yalnız 4011.50.00.00.00 GTİP’te yer alan dış lastikleri ihtiva eden bisiklet tekerlekleri, jantı hariç)”in ithalatında Çin Tayvanı, Vietnam ve Sri Lanka için 0,73 ABD doları/kg ve aynı GTİP altında sınıflandırılan “diğerleri; aksam ve parçalar (yalnız 4013.20.00.00.00 GTİP’te yer alan iç lastikleri ihtiva eden bisiklet tekerlekleri, jantı hariç)”in ithalatında Çin Tayvanı, Vietnam ve Sri Lanka için 2,02 ABD doları/kg tutarında dampinge karşı önlem uygulanmaktadır.

Yürürlükteki önlemler soruşturma sonuçlanıncaya kadar yürürlükte kalmaya devam edecektir.

Kaynak: 10 Temmuz 2021 Tarihli ve 31537 Sayılı Resmî Gazete https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2021/07/20210710-23.htm


Saygılarımızla,
TGM Gümrük Müşavirliği Ltd. Şti.

Sirkülerle ilgili sorularınız için:
Sabahattin Altıkardeş s.altikardes@tgmgumruk.com
Hakan TOPAL hakan.topal@tgmgumruk.com


Yukarıda yer verilen açıklamalarımız, konuya ilişkin genel bilgiler içermektedir.TGM GÜMRÜK MÜŞAVİRLİĞİ LTD. ŞTİ. , işbu dokümanın içeriğinden kaynaklanan veya içeriğine ilişkin olarak ortaya çıkan sonuçlardan dolayı herhangi bir sorumluluk iddiasında bulunulamaz.

logo

1990 yılında Kurucu Başkanlığını Ertuğrul TAN'ın yaptığı TGM Gümrük Müşavirliği Limited Şirketi 4458 Sayılı Gümrük Kanunu ve Gümrük Yönetmeliği'nde belirtilen hükümler çerçevesinde dolaylı temsilci sıfatıyla hizmet vermektedir.

Adres
  • Gülbahar mahallesi Altan Erbulak Sokak Mayahan No:14 Kat/6/6 İstanbul
İletişim
  • +90 212 267 00 85(pbx)
  • info@tgmgumruk.com