Sirküler

Sirküler No: 2021/362


Puro ve sigarillolarda nisbi ÖTV oranı değişikliği

Puro ve sigarillo’larda  nisbi ÖTV oranı yüzde 80'den yüzde 45'e düşürüldü. Yeni oranlar 15.07.2021'den itibaren geçerli olacaktır. 

ÖTV oranı değişen GTİP ve madde tanımları aşağıdaki gibidir.

2402.10.00.00.11 Tütün içeren purolar

2402.10.00.00.12 Uçları açık purolar

2402.10.00.00.19 Sigarillolar

2402.90.00.00.00 Tütün yerine geçen maddelerden yapılmış purolar, uçları açık purolar ve sigarillolar

Kaynak; 15 Temmuz 2021 Tarihli ve 31542 Sayılı Resmî Gazete

Bazı Mallara Uygulanan Özel Tüketim Vergisi Oranlarının Yeniden Belirlenmesi Hakkındaki Ekli Kararın Yürürlüğe Konulması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 4298) https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2021/07/20210715-17.pdf


Saygılarımızla,
TGM Gümrük Müşavirliği Ltd. Şti.

Sirkülerle ilgili sorularınız için:
Hakan TOPAL hakan.topal@tgmgumruk.com


Yukarıda yer verilen açıklamalarımız, konuya ilişkin genel bilgiler içermektedir. TGM GÜMRÜK MÜŞAVİRLİĞİ LTD. ŞTİ.’ne, işbu dokümanın içeriğinden kaynaklanan veya içeriğine ilişkin olarak ortaya çıkan sonuçlardan dolayı herhangi bir sorumluluk iddiasında bulunulamaz.

logo

1990 yılında Kurucu Başkanlığını Ertuğrul TAN'ın yaptığı TGM Gümrük Müşavirliği Limited Şirketi 4458 Sayılı Gümrük Kanunu ve Gümrük Yönetmeliği'nde belirtilen hükümler çerçevesinde dolaylı temsilci sıfatıyla hizmet vermektedir.

Adres
  • Gülbahar mahallesi Altan Erbulak Sokak Mayahan No:14 Kat/6/6 İstanbul
İletişim
  • +90 212 267 00 85(pbx)
  • info@tgmgumruk.com