Sirküler

Sirküler No: 2021/386


Antrepoda Kağıtsız Beyanname uygulaması

 

Gümrükler Genel Müdürlüğü’nce yayımlanan yazıyla; Tüm gümrük müdürlüklerinde yaygınlaştırılmış olan Antrepoda Kağıtsız Beyanname Projesi kapsamında beyannamenin elektronik ortamda paylaşılması ve doğrulanması, beyanname ile ilgili olarak yapılan memur işlemleri ve beyanname ile ilgili sonradan olabilecek yükümlü taleplerinin elektronik ortama alınmasına yönelik olarak gerekli teknik düzenleme ve entegrasyonlar tamamlanana kadar antrepo beyannamesinin kağıt nüsha üzerine basımına, ibrazına, yükümlüye verilmesine ve saklanmasına ilişkin mevcut uygulamaya devam edilmesi gerektiği bildirilmiştir.

Kaynak: Gümrükler Genel Müdürlüğü’nün 12.08.2021 / 66337807 tarih, sayılı aşağıdaki yazısı.

T.C.

TİCARET BAKANLIĞI

Gümrükler Genel Müdürlüğü

Sayı       :E-73421605-700

Konu     :Antrepoda Kağıtsız Beyanname

12.08.2021 / 66337807

DAĞITIM YERLERİNE

İlgi:        a) 15.03.2021 tarihli ve E-73421605-700-00062318743 sayılı yazımız.

b) 02.07.2021 tarihli ve E-73421605-700-00065268094 sayılı yazımız.

Antrepoda Kağıtsız Beyanname Projesinin pilot uygulaması kapsamında ilgide kayıtlı yazılarımızda antrepo beyannamesine ekli kağıt ortamında düzenlenen belgelerle ilgili olarak yapılması gereken işlemler belirtilmiş ve söz konusu belgelerin taranarak beyannameye eklenmesi ve ilgili muayene memurunca taranmış belgeler için red ya da onay işlemi yapılarak e-imza ile imzalanması uygulaması tüm gümrük müdürlüklerinde yaygınlaştırılmıştır.

Söz konusu pilot uygulama antrepo beyannamesine eklenmesi gereken ve kağıt ortamında düzenlenen belgelere ilişkin olup mezkur yazılarımızda da belirtildiği üzere pilot uygulamanın nihai hedefi halihazırda antrepo beyannamesinin kağıt nüshaları üzerine düşülen şerhlerin veya kağıt nüshaya ilişkin yapılan başkaca işlemlerin tespit edilerek ihracat beyannamelerinde olduğu gibi antrepo beyannamelerinde de kağıt nüshanın kaldırılarak gümrük beyannamesi ile ilgili tüm işlemlerin kağıtsız ortamda yürütülmesidir.

Bu çerçevede, antrepoya ilişkin gümrük beyannamesinin kağıt nüshasının kaldırılması, beyannamenin elektronik ortamda paylaşılması ve doğrulanması, beyanname ile ilgili olarak yapılan memur işlemleri ve beyanname ile ilgili sonradan olabilecek yükümlü taleplerinin elektronik ortama alınmasına yönelik olarak gerekli teknik düzenleme ve entegrasyonlar tamamlanana kadar antrepo beyannamesinin kağıt nüsha üzerine basımına, ibrazına, yükümlüye verilmesine ve saklanmasına ilişkin mevcut uygulamaya devam edilmesi gerekmektedir.

Bu itibarla, ilgide kayıtlı yazılarımız çerçevesinde tüm gümrük müdürlüklerinde yaygınlaştırılmış olan pilot uygulamanın antrepo beyannamesinin kağıt nüshasının kaldırılmasına ilişkin olmadığı hususunda tüm Gümrük Müdürlüklerinin talimatlandırılması ve ilgili yükümlülerin bilgilendirilmesi ile söz konusu pilot uygulama kapsamında antrepo beyannamesinin kağıt nüshaları üzerine düşülen şerhlerin veya kağıt nüshaya ilişkin yapılan başkaca işlemlerin yakından takip edilerek beyannamenin kağıt nüshasının kaldırılması durumunda yaşanması olası sorunlar ve öneriler hakkında Genel Müdürlüğümüze ivedilikle bilgi verilmesi hususunda gereğini rica ederim.

Mustafa GÜMÜŞ

Bakan a.

Genel Müdür

Dağıtım:

Tüm Gümrük ve Dış Ticaret Bölge MüdürlükleriSaygılarımızla,
TGM Gümrük Müşavirliği Ltd. Şti.

Sirkülerle ilgili sorularınız için:
Hakan TOPAL hakan.topal@tgmgumruk.com
Anıl KOÇAŞ anil.kocas@tgmgumruk.com


Yukarıda yer verilen açıklamalarımız, konuya ilişkin genel bilgiler içermektedir. TGM GÜMRÜK MÜŞAVİRLİĞİ LTD. ŞTİ.’ne, işbu dokümanın içeriğinden kaynaklanan veya içeriğine ilişkin olarak ortaya çıkan sonuçlardan dolayı herhangi bir sorumluluk iddiasında bulunulamaz.

logo

1990 yılında Kurucu Başkanlığını Ertuğrul TAN'ın yaptığı TGM Gümrük Müşavirliği Limited Şirketi 4458 Sayılı Gümrük Kanunu ve Gümrük Yönetmeliği'nde belirtilen hükümler çerçevesinde dolaylı temsilci sıfatıyla hizmet vermektedir.

Adres
  • Gülbahar mahallesi Altan Erbulak Sokak Mayahan No:14 Kat/6/6 İstanbul
İletişim
  • +90 212 267 00 85(pbx)
  • info@tgmgumruk.com