Sirküler

Sirküler No: 2021/394


Gümrük Kanunu'nun 235/4-C Kapsamındaki Yapılandırma Taleplerinin kabul edilmesi

 

4458 sayılı Gümrük Kanunu'nun 235/4-c maddesine göre düzenlenmiş bulunan ceza kararlarının idari para cezası olarak değerlendirilmesi ve 7326 sayılı Kanun'da yer alan koşulları sağlaması kaydıyla yapılandırma hükümlerinden yararlandırılması gerektiği bildirilmiştir.

Kaynak. Gümrükler Genel Müdürlüğü’nün 19.08.2021 / 66517307 tarih, sayılı ekli yazıları.

T.C.

TİCARET BAKANLIĞI

Gümrükler Genel Müdürlüğü

Sayı        :E-80571967-155.99-

Konu     :235/4-C Kapsamındaki Yapılandırma Talepleri Hk

19.08.2021 / 66517307

DAĞITIM YERLERİNE

İlgi          :23.10.2020 tarihli ve 58464348 sayılı yazımız.

İlgide kayıtlı yazımızda özetle; 07.11.2019 tarihli, 30941 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren 7190 sayılı “Gümrük Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun” ile, 4458 sayılı Gümrük Kanununun 235 inci maddesinin 4 üncü fıkrasının (c) bendi; “Teslimden sonra kontrol sonucunda uygunsuzluğu tespit edilen ancak bulunamayan eşyanın gümrüklenmiş değerinin kamuya geçirilmesine karar verilir." şeklinde değiştirildiği;

Konuyla ilgili olarak Genel Müdürlüğümüzce yapılan değerlendirme neticesinde, Gümrük Kanununun 235 inci maddesinin 4 üncü fıkrasının (c) bendi kapsamında yapılacak işlemlerde ceza kararı düzenlenmesinin uygun bulunduğu ve Tahsilat Takip Programının Ceza Kararları Modülünde yer alan “Dayanak” sekmesinde “4458/235/4-c” maddesi seçilerek işlem yapılmasının sağlandığı belirtilmiş olup söz konusu madde hükmüne göre düzenlenecek kararlarda yukarıda belirtildiği şekilde işlem yapılması talimatlandırılmıştı.

Bakanlığımıza intikal eden olaylardan; 4458 sayılı Gümrük Kanunu'nun 235/4-c maddesine göre düzenlenmiş bulunan ceza kararlarına ilişkin yapılandırma taleplerinin 7326 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun kapsamına girmediği gerekçesiyle reddedildiği anlaşılmıştır.

4458 sayılı Gümrük Kanunu'nun 235/4-c maddesine göre düzenlenmiş bulunan ceza kararlarının idari para cezası olarak değerlendirilmesi ve 7326 sayılı Kanun'da yer alan koşulları sağlaması kaydıyla yapılandırma hükümlerinden yararlandırılması hususunda;

Bilgi ve gereğini rica ederim.

Burak Serkan YAŞAR

Bakan a.

Genel Müdür V.

DAĞITIM:

Tüm Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlükleri


Saygılarımızla,
TGM Gümrük Müşavirliği Ltd. Şti.

Sirkülerle ilgili sorularınız için:
Hakan TOPAL hakan.topal@tgmgumruk.com
Anıl KOÇAŞ anil.kocas@tgmgumruk.com


Yukarıda yer verilen açıklamalarımız, konuya ilişkin genel bilgiler içermektedir. TGM GÜMRÜK MÜŞAVİRLİĞİ LTD. ŞTİ.’ne, işbu dokümanın içeriğinden kaynaklanan veya içeriğine ilişkin olarak ortaya çıkan sonuçlardan dolayı herhangi bir sorumluluk iddiasında bulunulamaz.

logo

1990 yılında Kurucu Başkanlığını Ertuğrul TAN'ın yaptığı TGM Gümrük Müşavirliği Limited Şirketi 4458 Sayılı Gümrük Kanunu ve Gümrük Yönetmeliği'nde belirtilen hükümler çerçevesinde dolaylı temsilci sıfatıyla hizmet vermektedir.

Adres
  • Gülbahar mahallesi Altan Erbulak Sokak Mayahan No:14 Kat/6/6 İstanbul
İletişim
  • +90 212 267 00 85(pbx)
  • info@tgmgumruk.com