Sirküler

Sirküler No: 2021/427


YYS Elektronik Başvuru İşlemleri

 

Gümrük İşlemlerinin Kolaylaştırılması Yönetmeliği kapsamında yetkilendirilmiş yükümlü statüsüne (YYS) ilişkin e-Devlet Kapısı aracılığıyla yapılacak başvuru işlemlerinin https://ticaret.gov.tr/data/5ff6b6c913b876035c5962ec/YYS%20E%20Bas%CC%A7vuru%20K%C4%B1lavuz%20-%20Firma%20v2%2009.2021.pdf

 Linkinde yer alan kılavuza göre yürütülmesi ve Yetkilendirilmiş yükümlü statüsüne ilişkin elektronik başvuru işlemlerini, firmanın Yükümlü Kayıt Takip Sisteminde (YKTS) kayıtlı doğrudan temsilcileri veya “YYS e-başvuru” profilinde yetkilendirilmiş temsilcileri gerçekleştirebileceği bildirilmiştir.

Gümrükler Genel Müdürlüğü’nce yayımlanan 2021-24 sayılı Genelgeye göre; YKTS’de “YYS e-başvuru” profilinde yetkilendirme işlemleri aşağıdaki şekilde yapılacaktır:

1- Yetki verilecek temsilci, YKTS YYS E-Başvuru profiline elektronik ortamda kayıt edilir.

2- Ek-1’de yer alan başvuru formu, yetki verilen temsilcinin bilgilerini içerecek şekilde ve içeriğindeki açıklamalar çerçevesinde doldurulur.

3- Yetki verilen kişinin SGK Sosyal Güvenlik Kayıt Belgesi, e-Devlet üzerinden alınarak çıktısı forma eklenir. Anılan belgenin başvuru tarihinden en fazla bir ay önce alınmış olması şarttır.

4- YKTS’de oluşturulan kaydın onaylanması için Ek-1’de yer alan başvuru formu ve yetki verilen çalışanın SGK Sosyal Güvenlik Kayıt Belgesi ile herhangi bir gümrük müdürlüğüne başvurulur.

5- Kayıt Belgesi, doğrulama kodu ile https://www.turkiye.gov.tr/belge-dogrulama   adresinden ya da akıllı telefonlarda bulunan e-Devlet Belge Doğrulama uygulaması ile kare kod okutularak idare tarafından doğrulanır ve içeriği kontrol edilir.

6- Formun ve ekindeki belgenin uygun olduğu anlaşıldıktan sonra idare YKTS'deki kaydı onaylanır.

1-Yetkilendirilmiş Yükümlü Statüsü e-başvuru Yetkilendirme Formu https://ticaret.gov.tr/data/5ff6b6c913b876035c5962ec/Yetkilendirilmi%C5%9F%20Y%C3%BCk%C3%BCml%C3%BC%20Stat%C3%BCs%C3%BC%20(YYS)%20E-Ba%C5%9Fvuru%20Yetkilendirme%20Formu.docx

2-Yetkilendirilmiş Yükümlü Elektronik Başvuru İşlemleri Kılavuzu https://ticaret.gov.tr/data/5ff6b6c913b876035c5962ec/YYS%20E%20Bas%CC%A7vuru%20K%C4%B1lavuz%20-%20Firma%20v2%2009.2021.pdf

Kaynak: Gümrükler Genel Müdürlüğü 2021-24 sayılı Genelgesi.

https://drive.google.com/file/d/1THVaTfMRq5GwF_nZVfdV5UpgatIY5n8O/view?usp=sharing


Saygılarımızla,
TGM Gümrük Müşavirliği Ltd. Şti.

Sirkülerle ilgili sorularınız için:
Sabahattin Altıkardeş s.altikardes@tgmgumruk.com
Hakan TOPAL hakan.topal@tgmgumruk.com


Yukarıda yer verilen açıklamalarımız, konuya ilişkin genel bilgiler içermektedir.TGM GÜMRÜK MÜŞAVİRLİĞİ LTD. ŞTİ. , işbu dokümanın içeriğinden kaynaklanan veya içeriğine ilişkin olarak ortaya çıkan sonuçlardan dolayı herhangi bir sorumluluk iddiasında bulunulamaz.

logo

1990 yılında Kurucu Başkanlığını Ertuğrul TAN'ın yaptığı TGM Gümrük Müşavirliği Limited Şirketi 4458 Sayılı Gümrük Kanunu ve Gümrük Yönetmeliği'nde belirtilen hükümler çerçevesinde dolaylı temsilci sıfatıyla hizmet vermektedir.

Adres
  • Gülbahar mahallesi Altan Erbulak Sokak Mayahan No:14 Kat/6/6 İstanbul
İletişim
  • +90 212 267 00 85(pbx)
  • info@tgmgumruk.com