Sirküler

Sirküler No: 2021/483


Süresiz Teminat Mektuplarında- Zaman Aşımı

 

Süresiz teminat mektubundan doğan sorumluluğun alacağın muaccel olduğu tarihten itibaren başlayacağı, riskin gerçekleşmesinden sonra bankadan ödeme talebinde bulunulmasıyla borcun muaccel hale geleceği, dolayısıyla düzenlendiği tarih itibarıyla 10 yılı geçen süresiz teminat mektuplarının düzenlendiği tarihten itibaren değil, riskin gerçekleşmesinden itibaren 10 yıl geçmesi halinde 6098 sayılı Borçlar Kanununun 146 ncı maddesi uyarınca zamanaşımına uğrayacağının mütalaa edildiği belirtilmiştir.

Kaynak: Gümrükler Genel Müdürlüğü’nün aşağıdaki 05.11.2021 / 68713624 tarih, sayılı yazıları.

T.C.

TİCARET BAKANLIĞI

Gümrükler Genel Müdürlüğü

Sayı     :E-80571967-157.01-

Konu   :Teminat Mektupları- Zaman Aşımı

 

05.11.2021 / 68713624

DAĞITIM YERLERİNE

Bakanlığımıza intikal eden olaylardan, bazı bankalar tarafından süresiz teminat mektuplarının 6098 sayılı Borçlar Kanununun 146 ncı maddesi uyarınca 10 yıllık genel zamanaşımı süresine tabi olduğu belirtilerek düzenlendiği tarih itibarıyla 10 yılı geçen teminat mektuplarının zamanaşımına uğradığının ileri sürüldüğü ve bu kapsamdaki süresiz teminat mektupları ile ilgili olarak yapılacak işlemler konusunda gümrük idarelerinde tereddüt hasıl olduğu anlaşılmıştır.

Konuyla ilgili olarak Bakanlığımız Hukuk Hizmetleri Genel Müdürlüğünden alınan 27.10.2021 tarihli ve 68585695 sayılı yazıda özetle; süresiz teminat mektubundan doğan sorumluluğun alacağın muaccel olduğu tarihten itibaren başlayacağı, riskin gerçekleşmesinden sonra bankadan ödeme talebinde bulunulmasıyla borcun muaccel hale geleceği, dolayısıyla düzenlendiği tarih itibarıyla 10 yılı geçen süresiz teminat mektuplarının düzenlendiği tarihten itibaren değil, riskin gerçekleşmesinden itibaren 10 yıl geçmesi halinde zamanaşımına uğrayacağının mütalaa edildiği belirtilmektedir.

Bilgi ve buna göre gereğini rica ederim.

Mustafa GÜMÜŞ

Bakan a.

Genel Müdür

Dağıtım:

Gereği:                                                                      Bilgi:

Tüm Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüklerine                     Türkiye Bankalar Birliği Başkanlığına


Saygılarımızla,
TGM Gümrük Müşavirliği Ltd. Şti.

Sirkülerle ilgili sorularınız için:
Hakan TOPAL hakan.topal@tgmgumruk.com


Yukarıda yer verilen açıklamalarımız, konuya ilişkin genel bilgiler içermektedir. TGM GÜMRÜK MÜŞAVİRLİĞİ LTD. ŞTİ.’ne, işbu dokümanın içeriğinden kaynaklanan veya içeriğine ilişkin olarak ortaya çıkan sonuçlardan dolayı herhangi bir sorumluluk iddiasında bulunulamaz.

logo

1990 yılında Kurucu Başkanlığını Ertuğrul TAN'ın yaptığı TGM Gümrük Müşavirliği Limited Şirketi 4458 Sayılı Gümrük Kanunu ve Gümrük Yönetmeliği'nde belirtilen hükümler çerçevesinde dolaylı temsilci sıfatıyla hizmet vermektedir.

Adres
  • Gülbahar mahallesi Altan Erbulak Sokak Mayahan No:14 Kat/6/6 İstanbul
İletişim
  • +90 212 267 00 85(pbx)
  • info@tgmgumruk.com