Sirküler

Sirküler No: 2021/514


Bazı Maddelerin 2313 Sayılı Uyuşturucu Maddelerin Murakabesi Hakkında Kanun Hükümlerine Tabi Tutulması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 4877)

2313 sayılı Uyuşturucu Maddelerin Murakabesi Hakkında Kanun hükümlerine tabi tutulacak maddelere aşağıdaki ürünler eklenmiştir.

-MDA-19/BZO-HEXOXIZID

-5F-MDA-19/5F-BZO-POXIZID(MDA-19 5-fluoropentyl analogue

-5C-MDA-19/BZO-POXIZID (MDA-19 pentyl analogue)

-Hydroxetamine

-MDMB-PCZCA

-1cP-AL-LAD

-Ephinazone

-Tapentadol

Söz konusu maddelerin 2021/4 sayılı Ürün Güvenliği ve Denetimi Tebliği eki listeye ilave edilmesi durumunda Sağlık Bakanlığı'ndan Kontrol Belgesi alınmak suretiyle ithali mümkün olabilecektir.

Bazı Maddelerin 2313 Sayılı Uyuşturucu Maddelerin Murakabesi Hakkında Kanun

Kaynak: 03 Aralık 2021 Tarihli ve 31678 Sayılı Resmî Gazete

https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2021/12/20211203-5.pdf


Saygılarımızla,
TGM Gümrük Müşavirliği Ltd. Şti.

Sirkülerle ilgili sorularınız için:
Sabahattin Altıkardeş s.altikardes@tgmgumruk.com
Hakan TOPAL hakan.topal@tgmgumruk.com


Yukarıda yer verilen açıklamalarımız, konuya ilişkin genel bilgiler içermektedir.TGM GÜMRÜK MÜŞAVİRLİĞİ LTD. ŞTİ. , işbu dokümanın içeriğinden kaynaklanan veya içeriğine ilişkin olarak ortaya çıkan sonuçlardan dolayı herhangi bir sorumluluk iddiasında bulunulamaz.

logo

1990 yılında Kurucu Başkanlığını Ertuğrul TAN'ın yaptığı TGM Gümrük Müşavirliği Limited Şirketi 4458 Sayılı Gümrük Kanunu ve Gümrük Yönetmeliği'nde belirtilen hükümler çerçevesinde dolaylı temsilci sıfatıyla hizmet vermektedir.

Adres
  • Gülbahar mahallesi Altan Erbulak Sokak Mayahan No:14 Kat/6/6 İstanbul
İletişim
  • +90 212 267 00 85(pbx)
  • info@tgmgumruk.com