Sirküler

Sirküler No: 2021/529


Hibrit Motorlu Araçlarda Kullanılacak Piller

 

2021/15 sayılı "Pil ve Akümülatörlerin İthalat Denetimi Tebliği" kapsamında gelen 8507.60.00.00.12 ve 8507.50.00.00.00 GTİP'li pillerin, motorlu araç üreticisi ithalatçılar tarafından ithal edilmek istenmesi halinde, ithalatçının hybrid araç üretimine ilişkin kapasite raporu ve aracın tip onay belgesini sunması şartıyla, başvurunun "Pil ve Akümülatörlerin İthalat Denetim Rehberi"nin "Denetim Prosedürleri" başlıklı 9. bölümünün aksam-parçaya ilişkin hükmünce kapsam dışı olarak değerlendirilmesi uygun görülmüştür.

Kaynak: Ürün Güvenliği ve Denetimi Genel Müdürlüğü’nün 08.12.2021 / 69774781 tarih, sayılı yazıları.

T.C.

TİCARET BAKANLIĞI

Ürün Güvenliği ve Denetimi Genel Müdürlüğü

Sayı        :E-24545304-553.02

Konu     :Hibrit Motorlu Araçlarda Kullanılacak Piller

08.12.2021 / 69774781

DAĞITIM YERLERİNE

Bilindiği gibi, teknolojik gelişmelerle birlikte motorlu araç üretiminde de sürekli değişim ve gelişim kendisine yer bulmakta olup, bu gelişmelerden bir tanesi de hem içten yanmalı hem de elektrik motorunun bir arada kullanıldığı "Hybrid" sistemli motorlu araçlardır. Söz konusu araçlarda yer alan elektrik motorlarına enerji, araçlara eklenen özel piller ile sağlanmaktadır. Bahse konu Li-Ion ve Nikel-Metal Hidrürlü piller sırasıyla 8507.60.00.00.12 ve 8507.50.00.00.00 GTİP'lerde sınıflandırılmakta ve Bakanlığımızca yayımlanan 2021/15 sayılı "Pil ve Akümülatörlerin İthalat Denetimi Tebliği" çerçevesinde ithalat aşamasında denetime tabi tutulmaktadır.

Söz konusu piller hibrit araçlarda kullanılmaya mahsus üretilmekte olup, kendi başına kullanımı mümkün bulunmamakla birlikte, hybrid motorlu araçlarda da özel kablo ve invertör olmaksızın kullanımı mümkün değildir. Bu özelliği dolayısıyla tip onay sahibi hybrid motorlu araçların bünyesinde girdi olarak kullanılan bu tür pillerin, hybrid motorlu araçların aksam ve parçası olduğu kanaati oluşmuştur.

Bu minvalde, 2021/15 sayılı "Pil ve Akümülatörlerin İthalat Denetimi Tebliği" kapsamında gelen 8507.60.00.00.12 ve 8507.50.00.00.00 GTİP'li pillerin, motorlu araç üreticisi ithalatçılar tarafından ithal edilmek istenmesi halinde, ithalatçının hybrid araç üretimine ilişkin kapasite raporu ve aracın tip onay belgesini sunması şartıyla, başvurunun "Pil ve Akümülatörlerin İthalat Denetim Rehberi"nin "Denetim Prosedürleri" başlıklı 9. bölümünün aksam-parçaya ilişkin hükmünce kapsam dışı olarak değerlendirilmesi uygun görülmüştür.

Bilgilerini ve yukarıdaki talimatın Bölge Müdürlüğünüz bünyesindeki tüm Ticaret Denetmenleri Şube Müdürlüklerine iletilmesi hususunda gereğini rica ederim.

VEYSEL PARLAK

Bakan a.

Genel Müdür

Dağıtım:

Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüklerine


Saygılarımızla,
TGM Gümrük Müşavirliği Ltd. Şti.

Sirkülerle ilgili sorularınız için:
Hakan TOPAL hakan.topal@tgmgumruk.com


Yukarıda yer verilen açıklamalarımız, konuya ilişkin genel bilgiler içermektedir. TGM GÜMRÜK MÜŞAVİRLİĞİ LTD. ŞTİ.’ne, işbu dokümanın içeriğinden kaynaklanan veya içeriğine ilişkin olarak ortaya çıkan sonuçlardan dolayı herhangi bir sorumluluk iddiasında bulunulamaz.

logo

1990 yılında Kurucu Başkanlığını Ertuğrul TAN'ın yaptığı TGM Gümrük Müşavirliği Limited Şirketi 4458 Sayılı Gümrük Kanunu ve Gümrük Yönetmeliği'nde belirtilen hükümler çerçevesinde dolaylı temsilci sıfatıyla hizmet vermektedir.

Adres
  • Gülbahar mahallesi Altan Erbulak Sokak Mayahan No:14 Kat/6/6 İstanbul
İletişim
  • +90 212 267 00 85(pbx)
  • info@tgmgumruk.com