Sirküler

Sirküler No: 2021/530


93-4002 Sayılı BKK Ek Mali Yükümlülük

 

İthalat Genel Müdürlüğünün "2018/11799 sayılı "Bazı Ürünlerin İthalatında Ek Mali yükümlülük Tahsili Hakkında Karar" ile 2018/11973 sayılı "Amerika Birleşik Devletleri Menşeli Bazı Ürünlerin İthalatında Ek Mali Yükümlülük Uygulanmasına Dair Karar" kapsamında, bu Kararlarda belirtilen usul ve esaslar çerçevesinde belirlenen ülkeler menşeli eşya için “ek mali yükümlülük” tahsilatının öngörüldüğü ve  93/4002 sayılı Kararın uygulamasına matuf herhangi bir atfa yer verilmediğinden;

93/4002 sayılı Karar kapsamında olduğu Sağlık Bakanlığınca değerlendirilecek eşyanın ithalatında 2018/11799 ile 2018/11973 sayılı Kararlar kapsamında ek mali yükümlülük tahsilatı öngörülmüş olması halinde, bu ek mali yükümlülüğün tahsil edilmesi gerektiği" yönündeki görüşüne yer verilmiştir. Bu çerçevede, konuyla ilgili işlemlerin bahse konu görüş doğrultusunda gerçekleştirilmesinin gerektiği bildirilmiştir.

Kaynak: Gümrükler Genel Müdürlüğü’nün 16.12.2021 tarihli 69822877 sayılı yazıları.

https://drive.google.com/file/d/1OIZ2IOV1bRc2qXEyQl4qjIzCDLX6Ndv2/view?usp=sharing


Saygılarımızla,
TGM Gümrük Müşavirliği Ltd. Şti.

Sirkülerle ilgili sorularınız için:
Sabahattin Altıkardeş s.altikardes@tgmgumruk.com
Hakan TOPAL hakan.topal@tgmgumruk.com


Yukarıda yer verilen açıklamalarımız, konuya ilişkin genel bilgiler içermektedir.TGM GÜMRÜK MÜŞAVİRLİĞİ LTD. ŞTİ. , işbu dokümanın içeriğinden kaynaklanan veya içeriğine ilişkin olarak ortaya çıkan sonuçlardan dolayı herhangi bir sorumluluk iddiasında bulunulamaz.

logo

1990 yılında Kurucu Başkanlığını Ertuğrul TAN'ın yaptığı TGM Gümrük Müşavirliği Limited Şirketi 4458 Sayılı Gümrük Kanunu ve Gümrük Yönetmeliği'nde belirtilen hükümler çerçevesinde dolaylı temsilci sıfatıyla hizmet vermektedir.

Adres
  • Gülbahar mahallesi Altan Erbulak Sokak Mayahan No:14 Kat/6/6 İstanbul
İletişim
  • +90 212 267 00 85(pbx)
  • info@tgmgumruk.com