Sirküler

Sirküler No: 2021/546


2022 Damga Vergisi tutarları % 36,20 oranında arttırılmıştır.

488 sayılı Kanununa ekli (1) sayılı tabloda yer alan ve 65 Seri No’lu Damga Vergisi Kanunu Genel Tebliği ile tespit edilen maktu vergiler, (maktu ve nispi vergilerin asgari ve azami miktarlarını belirleyen hadler dahil), yeniden değerleme oranında (% 36,20)  artırılmış ve 1/1/2022 tarihinden itibaren uygulanacak miktarları Tebliğ ekindeki https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2021/12/20211221-12-1.pdf (1) sayılı tabloda gösterilmiştir.

Buna göre;

Gümrük beyannamesi için tutar :176,70 TL

Gümrük idarelerine verilen özet beyan formları için : 19,80 TL

Menşe ve Mahreç Şahadetnameleri ( fatura beyanı adet) :  45,50 TL

Konşimentolar: 26,80 TL olmuştur.

488 sayılı Kanunun 14 üncü maddesinin birinci fıkrasında yer alan her bir kağıttan alınacak damga vergisine ilişkin üst sınır yeniden değerleme oranında artırılmış ve 1/1/2022 tarihinden itibaren 4.814.234,00 Türk Lirası olmuştur.

Kaynak: 21 Aralık 2021 Tarihli ve 31696 Sayılı Resmî Gazete

https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2021/12/20211221-12.htm


Saygılarımızla,
TGM Gümrük Müşavirliği Ltd. Şti.

Sirkülerle ilgili sorularınız için:
Hakan TOPAL hakan.topal@tgmgumruk.com
Özlem KUĞU ozlem.kugu@tgmgumruk.com


Yukarıda yer verilen açıklamalarımız, konuya ilişkin genel bilgiler içermektedir. TGM GÜMRÜK MÜŞAVİRLİĞİ LTD. ŞTİ.’ne, işbu dokümanın içeriğinden kaynaklanan veya içeriğine ilişkin olarak ortaya çıkan sonuçlardan dolayı herhangi bir sorumluluk iddiasında bulunulamaz.

logo

1990 yılında Kurucu Başkanlığını Ertuğrul TAN'ın yaptığı TGM Gümrük Müşavirliği Limited Şirketi 4458 Sayılı Gümrük Kanunu ve Gümrük Yönetmeliği'nde belirtilen hükümler çerçevesinde dolaylı temsilci sıfatıyla hizmet vermektedir.

Adres
  • Gülbahar mahallesi Altan Erbulak Sokak Mayahan No:14 Kat/6/6 İstanbul
İletişim
  • +90 212 267 00 85(pbx)
  • info@tgmgumruk.com