Sirküler

Sirküler No: 2021/565


Doğal Çiçek Soğanlarının 2022 Yılı İhracat Listesi Hakkında Tebliğ (No: 2021/46)

1/1/2022 tarihinde yürürlüğe girecek olan Doğal Çiçek Soğanlarının 2022 Yılı İhracat Listesi Hakkında Tebliğ (No: 2021/46) resmi gazetede yayımlanmıştır.

Tebliğde;

-Doğadan toplanmak suretiyle ihraç edilmesi yasak olan çiçek soğanları,

-İhracatı kotaya tabi olan çiçek soğanları,

-İhracatı üretimden serbest olan çiçek soğanları, listelenmiştir.

Doğal çiçek soğanları 0601.10.90.10.00 tarife pozisyonunda sınıflandırılmaktadır.

Kaynak: 31 Aralık 2021 Tarihli ve 31706 Sayılı Resmî Gazete

https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2021/12/20211231-10.htm


Saygılarımızla,
TGM Gümrük Müşavirliği Ltd. Şti.

Sirkülerle ilgili sorularınız için:
Hakan TOPAL hakan.topal@tgmgumruk.com


Yukarıda yer verilen açıklamalarımız, konuya ilişkin genel bilgiler içermektedir. TGM GÜMRÜK MÜŞAVİRLİĞİ LTD. ŞTİ.’ne, işbu dokümanın içeriğinden kaynaklanan veya içeriğine ilişkin olarak ortaya çıkan sonuçlardan dolayı herhangi bir sorumluluk iddiasında bulunulamaz.

logo

1990 yılında Kurucu Başkanlığını Ertuğrul TAN'ın yaptığı TGM Gümrük Müşavirliği Limited Şirketi 4458 Sayılı Gümrük Kanunu ve Gümrük Yönetmeliği'nde belirtilen hükümler çerçevesinde dolaylı temsilci sıfatıyla hizmet vermektedir.

Adres
  • Gülbahar mahallesi Altan Erbulak Sokak Mayahan No:14 Kat/6/6 İstanbul
İletişim
  • +90 212 267 00 85(pbx)
  • info@tgmgumruk.com