Sirküler

Sirküler No: 2022/003


2022 Yılı İthalat Tebliğleri

31 Aralık 2020 Tarihli ve 31351 3. Mükerrer Sayılı Resmî Gazetede yayımlanan belirli eşyanın ithalatındaki izin ve uygunluk süreçlerini düzenleyen 2022 yılı İthalat Tebliğlerinde Türk Gümrük Tarife Cetvelinde (TGTC) yapılan korelasyondan kaynaklı güncellemeler dışında önemli bir değişiklik yapılmamıştır.

Buna göre;

-Radyoaktif Maddeler ile Bunların Kullanıldığı Cihazların İthaline İlişkin Tebliğ (İthalat: 2022/3): Tebliğ uygulamasında değişiklik yapılmamış sadece 8704 tarife pozisyonundaki “Yüksek radyoaktif maddelerin taşınması için özel olarak yapılmış olanlar (EURATOM)” tanımlı taşıtların GTİPlerinde korelasyon nedeniyle değişiklik olmuştur.

-Karayolu Taşıt Araçlarının İthaline İlişkin Tebliğ (İthalat: 2022/7): Tebliğ uygulamasında değişiklik yapılmamış sadece “Yarı römorkler için çekiciler” korelasyon nedeniyle 8704.21 alt pozisyonu altındaki yeni GTİPleriyle Tebliğ eki listede yer almıştır.

-Sivil Hava Taşıtlarının İthaline İlişkin Tebliğ (İthalat: 2022/8): Tebliğ uygulamasında değişiklik yapılmamış sadece  “İnsansız hava taşıtları”  başlığıyla yeni oluşturulan 8806 tarife pozisyonu listeye korelasyon nedeniyle eklenmiştir. Daha önce 8525.80 tarife pozisyonu altında sınıflandırılan kameralı insansız hava araçları (drone) Tebliğ kapsamına alınmıştır.

-Ozon Tabakasını İncelten Maddeler ve Florlu Sera Gazlarının İthaline İlişkin Tebliğ (İthalat: 2022/14): 2903.71.00.00.00 GTİP'li klorodiflorometan isimli eşyanın servis amaçlı yapılacak ithalatındaki kota 100 tondan 50 tona düşürülmüştür. Ayrıca Tebliğ eki listelerde korelasyon nedeniyle değişiklikler olmuştur.

Gübre İthaline İlişkin Tebliğ (İthalat: 2022/16):  Daha önce 3002.90.50 tarife pozisyonunda bulunan “mikrobiyal gübreler” in tarife pozisyonu 3002.49.00 olarak değiştirilmiştir.

Kimyasal Silahlar Sözleşmesi Ekinde Yer Alan Kimyasal Maddelerin İthaline İlişkin Tebliğ (İthalat: 2022/17): Tebliğ uygulamasında değişiklik yapılmamıştır. Ancak korelasyon nedeniyle 28 kalem eşya yeni GTİPleriyle listeye eklenmiştir.

Tebliğ metninde ve eklerinde herhangi bir farklılık tespit edilmeyen Tebliğlere aşağıda yer verilmiştir.:

–– Yurt İçinde Düzenlenen Uluslararası Fuarlara İlişkin Tebliğ (İthalat: 2022/1)

–– Harp Silahları ile Bunların Aksam ve Parçalarının İthaline İlişkin Tebliğ (İthalat: 2022/2)

–– Yüksek Yoğunluklu Tatlandırıcıların İthaline İlişkin Tebliğ (İthalat: 2022/4)

–– Haritalar ve Harita Bilgisi İçeren Eşyanın İthaline İlişkin Tebliğ (İthalat: 2022/5)

–– Genelleştirilmiş Tercihler Sistemine İlişkin Tebliğ (İthalat: 2022/6)

–– Banknot ve Benzeri Kıymetli Evraka Mahsus Kâğıtların İthaline İlişkin Tebliğ (İthalat: 2022/10)

–– Bazı Patlayıcı Maddeler, Ateşli Silahlar, Bıçaklar ve Benzeri Aletlerin İthaline İlişkin Tebliğ (İthalat: 2022/11)

–– Çift Kullanımlı Malzeme ve Teknolojilere Dair Belgelerin Onaylanmasına İlişkin Tebliğ (İthalat: 2022/12)

–– İş Sağlığı ve Güvenliğini Etkileyen Bazı Maddelerin İthaline İlişkin Tebliğ (İthalat: 2022/13)

–– Kamu Kurum ve Kuruluşları Tarafından Yapılacak İthalatta Alınacak İzin Hakkında Tebliğ (İthalat: 2022/15)

–– Askıya Alma Sistemine İlişkin Tebliğ (İthalat: 2022/18)

–– Elektronik Kimlik Bilgisini Haiz Eşyanın İthalatı Hakkında Tebliğ (İthalat: 2022/20)

–– İthalat İşlemlerinde Elektronik Başvuru Sistemi Tebliği (İthalat: 2022/21)

 Kaynak: 31 Aralık 2020 Tarihli ve 31351 Sayılı Resmî Gazete 3. Mükerrer

https://www.resmigazete.gov.tr/fihrist?tarih=2021-12-31&mukerrer=3


Saygılarımızla,
TGM Gümrük Müşavirliği Ltd. Şti.

Sirkülerle ilgili sorularınız için:
Sabahattin Altıkardeş s.altikardes@tgmgumruk.com
Hakan TOPAL hakan.topal@tgmgumruk.com


Yukarıda yer verilen açıklamalarımız, konuya ilişkin genel bilgiler içermektedir.TGM GÜMRÜK MÜŞAVİRLİĞİ LTD. ŞTİ. , işbu dokümanın içeriğinden kaynaklanan veya içeriğine ilişkin olarak ortaya çıkan sonuçlardan dolayı herhangi bir sorumluluk iddiasında bulunulamaz.

logo

1990 yılında Kurucu Başkanlığını Ertuğrul TAN'ın yaptığı TGM Gümrük Müşavirliği Limited Şirketi 4458 Sayılı Gümrük Kanunu ve Gümrük Yönetmeliği'nde belirtilen hükümler çerçevesinde dolaylı temsilci sıfatıyla hizmet vermektedir.

Adres
  • Gülbahar mahallesi Altan Erbulak Sokak Mayahan No:14 Kat/6/6 İstanbul
İletişim
  • +90 212 267 00 85(pbx)
  • info@tgmgumruk.com