Sirküler

Sirküler No: 2022/045


Motosiklet tekerlek ve lastiklerinde uygulanan damping önlemi devam edecek

Çin Halk Cumhuriyeti, Endonezya Cumhuriyeti, Malezya ve Tayland Krallığı menşeli  motosiklet tekerlek  ve lastiklerinin serbest dolaşıma giriş rejimi kapsamındaki ithalatında yürürlükte olan dampinge karşı önlemlerin devamına karar verilmiştir.

Aşağıda GTİP ve tanımı belirtilen eşya için  dampinge karşı önlem menşe ülke ve üretici firmaya göre CİF Kıymetin yüzde 0 ila 100'ü arasında değişen oranlarda uygulanmaya devam edecek.

4011.40 gümrük tarife pozisyonu altında yer alan “motosikletlerde kullanılan kauçuktan yeni dış lastikler”, 4013.90.00.00.11 gümrük tarife istatistik pozisyonu altında yer alan “motosikletlerde kullanılan kauçuktan iç lastikler” ve 8714.10.30.00.00 gümrük tarife istatistik pozisyonu altında yer alan “tekerlekler ve bunların aksam parça aksesuarları (yalnız 4011.40 gümrük tarife pozisyonunda yer alan dış lastikleri ihtiva eden tekerlekler, jantı hariç)”  ile yine aynı gümrük tarife istatistik pozisyonunda yer alan “tekerlekler ve bunların aksam parça aksesuarları (yalnız 4013.90.00.00.11 gümrük tarife istatistik pozisyonunda yer alan iç lastikleri ihtiva eden tekerlekler, jantı hariç)

Kaynak: 20 Ocak 2022 Tarihli ve 31725 Sayılı Resmî Gazete
İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2022/4)

https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2022/01/20220120-8.htm


Saygılarımızla,
TGM Gümrük Müşavirliği Ltd. Şti.

Sirkülerle ilgili sorularınız için:
Sabahattin Altıkardeş s.altikardes@tgmgumruk.com
Hakan TOPAL hakan.topal@tgmgumruk.com


Yukarıda yer verilen açıklamalarımız, konuya ilişkin genel bilgiler içermektedir.TGM GÜMRÜK MÜŞAVİRLİĞİ LTD. ŞTİ. , işbu dokümanın içeriğinden kaynaklanan veya içeriğine ilişkin olarak ortaya çıkan sonuçlardan dolayı herhangi bir sorumluluk iddiasında bulunulamaz.

logo

1990 yılında Kurucu Başkanlığını Ertuğrul TAN'ın yaptığı TGM Gümrük Müşavirliği Limited Şirketi 4458 Sayılı Gümrük Kanunu ve Gümrük Yönetmeliği'nde belirtilen hükümler çerçevesinde dolaylı temsilci sıfatıyla hizmet vermektedir.

Adres
  • Gülbahar mahallesi Altan Erbulak Sokak Mayahan No:14 Kat/6/6 İstanbul
İletişim
  • +90 212 267 00 85(pbx)
  • info@tgmgumruk.com