Sirküler

Sirküler No: 2022/082


Kaynak tellerinde uygulanan dampinge karşı önleme ilişkin nihai gözden geçirme soruşturması açılmıştır

Çin Halk Cumhuriyeti menşeli 8311.20.00.00.00 GTİP’li “adi metallerden içi doldurulmuş teller (elektrikli ark kaynağı yapmak için)” ürünü ithalatına yönelik yürürlükte bulunan dampinge karşı kesin önleme ilişkin nihai gözden geçirme soruşturması açılmıştır.

Soruşturma konusu ürünün ithalatında CİF bedelin yüzde 21,12’si ve 28,87'si oranında dampinge karşı vergi uygulanmaktadır.

Yürürlükteki önlem soruşturma sonuçlanıncaya kadar yürürlükte kalmaya devam edecektir.

Kaynak: 11 Şubat 2022 Tarihli ve 31747 Sayılı Resmî Gazete

İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2022/6)

https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2022/02/20220211-7.htm


Saygılarımızla,
TGM Gümrük Müşavirliği Ltd. Şti.

Sirkülerle ilgili sorularınız için:
Hakan TOPAL hakan.topal@tgmgumruk.com


Yukarıda yer verilen açıklamalarımız, konuya ilişkin genel bilgiler içermektedir. TGM GÜMRÜK MÜŞAVİRLİĞİ LTD. ŞTİ.’ne, işbu dokümanın içeriğinden kaynaklanan veya içeriğine ilişkin olarak ortaya çıkan sonuçlardan dolayı herhangi bir sorumluluk iddiasında bulunulamaz.

logo

1990 yılında Kurucu Başkanlığını Ertuğrul TAN'ın yaptığı TGM Gümrük Müşavirliği Limited Şirketi 4458 Sayılı Gümrük Kanunu ve Gümrük Yönetmeliği'nde belirtilen hükümler çerçevesinde dolaylı temsilci sıfatıyla hizmet vermektedir.

Adres
  • Gülbahar mahallesi Altan Erbulak Sokak Mayahan No:14 Kat/6/6 İstanbul
İletişim
  • +90 212 267 00 85(pbx)
  • info@tgmgumruk.com