Sirküler

Sirküler No: 2022/086


Temel gıda ürünlerinde KDV yüzde 8'den yüzde 1'e indirilmiştir.

 

Mal ve Hizmetlere Uygulanacak Katma Değer Vergisi Oranlarının Tespitine İlişkin 2007/13033 sayılı Karar'da değişiklik yapılarak temel gıda ürünlerinde yüzde 8 olan KDV oranı yüzde 1'e indirilmiştir.

Değişiklik gıda maddelerinin II/A sayılı listeden yeni ihdas edilen I/B sayılı listeye alınması suretiyle yapılmıştır.

Listelerde değişiklik yapılarak KDV oranı yüzde 8’den yüzde 1’e indirilen gıda maddelerine aşağıda yer verilmiştir.

1.fasıl büyükbaş ve küçükbaş hayvanlar, domuz,
2.fasıl kümes hayvanları,
3.fasıl balık,
4.fasıl yumurta, bal,
5. fasıl bağırsak,
6.fasıl çeşitli sebze fideleri,
7.fasıl yenilen sebzeler ve bazı kök ve yumrular,
8. Fasıl yenilen meyveler ve yenilen sert kabuklu meyveler,
9.fasıl kahve, çay, baharat, Paraguay çayı,
10.fasıl hububat,
11.fasıl değirmencilik ürünleri, malt, nişasta, inülin, buğday glüteni.
12.fasıl sebze meyve tohumları, nane, şeker kamışı, pamuk tohumu, yağlı tohum ve meyvelerin unu, 15.fasıl hayvansal ve bitkisel yağlar,
16.fasıl et, balık, kabuklu hayvanlar,
17. fasıl şeker ve şeker mamulleri,
18. fasıl Kakao ve müstahzarları,
19.fasıl hububat, un, nişasta veya süt müstahzarları, pastacılık ürünleri,
20. Fasıl sebze, meyve, sert kabuklu meyveler ve bitkilerin diğer kısımlarından elde edilen müstahzarlar,
21. Fasıl yenilen çeşitli gıda müstahzarları,
22.fasılda yer alan su ve soda.,
23.fasıl zeytin küspesi,
25.fasıl tuz.

Gıda maddelerinin toptan mı perakende mi satışına göre oran tespitine de son verilerek, toptan ticaret ve perakende ticaret aşamalarının tümünde gıda ürünlerindeki KDV oranı yüzde 1'e indirilmiş oldu.

I sayılı listede yer alıp Özel Tüketim Vergisi’ne (ÖTV) tabi gıda maddelerindeki yüzde 8’lik KDV oranı korunmuştur.

Değişiklikler 14.02.2022'den itibaren yürürlüğe girecektir.

 

Kaynak: 13 Şubat 2022 Tarihli ve 31749 Sayılı Resmî Gazete

Mal ve Hizmetlere Uygulanacak Katma Değer Vergisi Oranlarının Tespitine İlişkin Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar (Karar Sayısı: 5189),

https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2022/02/20220213-8.pdf

KDV indirimi pirinç, makarna, et, balık, çay, kahve, su, süt, yağ, şeker, yumurta, peynir, sebzeler, meyveler, kuruyemişler ve bakliyat çeşitleri gibi günlük hayatta en çok kullanılan ürünleri kapsıyor.

Değişiklik öncesi yüzde 8 KDV uygulanan gıda maddelerinin bulunduğu (II) sayılı listenin " A) GIDA MADDELERİ" başlıklı bölümü (I) sayılı listeye alındı.

ÖTV'ye tabi olan gıda maddelerinde ise KDV  yüzde 18 olarak uygulanacak.

Yeni  oranlar 14.02.2022'den itibaren uygulanacak.

Mal ve Hizmetlere Uygulanacak Katma Değer Vergisi Oranlarının Tespitine İlişkin Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar (Karar Sayısı: 5189)

Kaynak: 13 Şubat 2022 Tarihli ve 31749 Sayılı Resmî GazeteSaygılarımızla,
TGM Gümrük Müşavirliği Ltd. Şti.

Sirkülerle ilgili sorularınız için:
Hakan TOPAL hakan.topal@tgmgumruk.com
Anıl KOÇAŞ anil.kocas@tgmgumruk.com


Yukarıda yer verilen açıklamalarımız, konuya ilişkin genel bilgiler içermektedir. TGM GÜMRÜK MÜŞAVİRLİĞİ LTD. ŞTİ.’ne, işbu dokümanın içeriğinden kaynaklanan veya içeriğine ilişkin olarak ortaya çıkan sonuçlardan dolayı herhangi bir sorumluluk iddiasında bulunulamaz.

logo

1990 yılında Kurucu Başkanlığını Ertuğrul TAN'ın yaptığı TGM Gümrük Müşavirliği Limited Şirketi 4458 Sayılı Gümrük Kanunu ve Gümrük Yönetmeliği'nde belirtilen hükümler çerçevesinde dolaylı temsilci sıfatıyla hizmet vermektedir.

Adres
  • Gülbahar mahallesi Altan Erbulak Sokak Mayahan No:14 Kat/6/6 İstanbul
İletişim
  • +90 212 267 00 85(pbx)
  • info@tgmgumruk.com