Sirküler

Sirküler No: 2022/108


Kayıt Belgesine tabi gıda ürünlerine ilişkin 2022/1 sayılı Gözetim Tebliğinde değişiklik yapılmıştır

 

Kayıt Belgesine tabi gıda ürünlerine ilişkin 2022/1 sayılı Gözetim Tebliğinde yapılan değişikliklere göre;

Geri gelen eşya statüsündeki eşya ve Türkiye'de kayıtlı veya tescilli ve Türk bandırasını taşıyan gemilerin başka ülkelerin kara sularından çıkarttığı deniz balıkçılığı ürünleri ve diğer deniz ürünleri, Türkiye'de kayıtlı veya tescilli ve Türk bandırasını taşıyan fabrika gemilerde ilgili ürünlerden üretilen eşya için Kayıt belgesi alınması gerekli olmayacaktır.

Yapılan  değişiklikle 1108.11 GTP'li "buğday nişastası"  da ithalatında Kayıt Belgesi gereken eşya listesine alınarak kayda alma işlemleri için İstanbul Tekstil ve Konfeksiyon İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliği ile Ege İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliği kayıt merkezi olarak yetkilendirilmiştir.

0703.20 GTP’li  "Sarımsaklar" için Orta Anadolu İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliği yerine Ege İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliği Kayıt merkezi olarak yetkilendirilmiştir.

Kayıt Belgesi başvurusunda ithalatçının, esnaf veya sanatkâr olması durumunda Esnaf ve Sanatkâr Sicil Müdürlüğünce düzenlenen esnaf ve sanatkâr sicil tasdiknamesinin aslı veya noter onaylı örneği, gerçek kişi olması durumunda başvuru tarihi itibarıyla geçerli ve noter tasdikli imza beyanı aranacaktır.

Kaynak: 26 Şubat 2022 Tarihli ve 31762 Sayılı Resmî Gazete
İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2022/1)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ
https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2022/02/20220226-4.htmSaygılarımızla,
TGM Gümrük Müşavirliği Ltd. Şti.

Sirkülerle ilgili sorularınız için:
Sabahattin Altıkardeş s.altikardes@tgmgumruk.com
Hakan TOPAL hakan.topal@tgmgumruk.com


Yukarıda yer verilen açıklamalarımız, konuya ilişkin genel bilgiler içermektedir.TGM GÜMRÜK MÜŞAVİRLİĞİ LTD. ŞTİ. , işbu dokümanın içeriğinden kaynaklanan veya içeriğine ilişkin olarak ortaya çıkan sonuçlardan dolayı herhangi bir sorumluluk iddiasında bulunulamaz.

logo

1990 yılında Kurucu Başkanlığını Ertuğrul TAN'ın yaptığı TGM Gümrük Müşavirliği Limited Şirketi 4458 Sayılı Gümrük Kanunu ve Gümrük Yönetmeliği'nde belirtilen hükümler çerçevesinde dolaylı temsilci sıfatıyla hizmet vermektedir.

Adres
  • Gülbahar mahallesi Altan Erbulak Sokak Mayahan No:14 Kat/6/6 İstanbul
İletişim
  • +90 212 267 00 85(pbx)
  • info@tgmgumruk.com