Sirküler

Sirküler No: 2022/116


%10 emsal navlun beyanı

Deniz Ticaret Odası ve çeşitli basın yayın organlarında yer alan haberlerde, yeni tip koronavirüs (Covid-19) salgını nedeniyle navlun ücretlerinde yüksek artışlar meydana geldiği gerekçesiyle  Ticaret Bakanlığı Karar Destek Sistemi (KDS) veri tabanı üzerinden 01.01.2021 tarihinden itibaren %10 emsal navlun beyan edilen 5000 Kg üstü beyannamelerin sorgulandığı ve tespit edilen beyannamelerde vergi kaybı olma şüphesi nedeniyle taşıma ile ilgili belgelerin taşıyıcı firma veya acentelerden sorgulanması yönünde işlem yapılması için Bölge Müdürlüklerine talimat verilmiştir.

Kaynak: Ticaret Bakanlığı Ticaret Araştırmaları ve Risk Değerlendirme Genel Müdürlüğü’nün 22.02.2022 / 72152214 tarih, sayılı yazıları.

T.C.

TİCARET BAKANLIĞI

Ticaret Araştırmaları ve Risk Değerlendirme Genel Müdürlüğü

Sayı :E-80572740-205-000

Konu :9443-2022/08 (Emsal Navlun)

22.02.2022 / 72152214

DAĞITIM YERLERİNE

Deniz Ticaret Odası ve çeşitli basın yayın organlarında yer alan haberlerde, yeni tip koronavirüs (Covid-19) salgını nedeniyle navlun ücretlerinde yüksek artışlar meydana geldiği, bu artışların dünya geneline yayıldığı belirtilmektedir.

 

Gümrük Yönetmeliğinin Fiilen ödenen veya ödenecek olan fiyata ilave edilecek unsurlar başlıklı 51.madde 9.fıkrası "Navlun makbuzu ve/veya sigorta poliçesinin ibrazının imkansız olduğu veya kabul edilebilir nitelikte bulunmadığı hallerde, yükümlü tarafından nedenleri de belirtilerek verilecek bir dilekçe ile bu durumun bildirilmesi suretiyle; emsal navlun ve/veya sigorta gideri fiilen ödenen veya ödenecek fiyata eklenir. Vergi kaybı söz konusu olmaması ve yükümlünün talep etmesi halinde, ithal eşyasının FOB kıymetinin %10 unun navlun ve %3 ünün sigorta bedeli olarak ithal eşyasının fiilen ödenen veya ödenecek fiyatına eklenebilir. Ancak, 71.08 tarife pozisyonunda yer alan eşyanın sigorta poliçesi veya navlun faturasının ibraz edilememesi halinde, vergi kaybı olmaması kaydıyla, işlemler eşyanın faturasında belirtilen teslim şekli esas alınarak tekemmül ettirilir." Hükmüne amirdir.

KDS veri tabanı üzerinde 01.01.2021 tarihinden itibaren %10 emsal navlun beyan edilen 5000 Kg üstü beyannameler sorgulanmış ve ekte gönderilmiştir.

Bu itibarla yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle navlun ücretlerinde yüksek artışlar da dikkate alındığında %10 emsal navlun kıymet beyanında bulunulan ekli liste muhteviyatı beyannamelerde vergi kaybı olma şüphesi olup taşıma ile ilgili belgelerin taşıyıcı firma veya acentalara sorulması, hususunun Ticaret Bakanlığı Taşra Teşkilatı Hakkında Yönetmeliğin 16. maddesi gereğince ve Kontrol Şubesi Çalışma Rehberinin 5.2.9. İletişim (Numune, Bilgi ve Belge Talebi) alt başlığı yöntemlerinden de yararlanılarak Bölge Müdürlüğü Kontrol Şubesi tarafından incelenmesi ve sonucundan bilgi verilmesi gerekmektedir

Bilgi ve gereğini rica ederim.

Mustafa ALICI

Bakan a.

Daire Başkanı

Ek :Beyanname Listesi

Dağıtım:

İstanbul, Ege, Uludağ, Gap, Doğu Marmara, Orta Anadolu, Doğu ve Orta Akdeniz Gümrük, Fırat, Orta ve Doğu Karadeniz, Gürbulak, Kaçkar, Trakya, Gümrük ve DTBM


Saygılarımızla,
TGM Gümrük Müşavirliği Ltd. Şti.

Sirkülerle ilgili sorularınız için:
Hakan TOPAL hakan.topal@tgmgumruk.com


Yukarıda yer verilen açıklamalarımız, konuya ilişkin genel bilgiler içermektedir. TGM GÜMRÜK MÜŞAVİRLİĞİ LTD. ŞTİ.’ne, işbu dokümanın içeriğinden kaynaklanan veya içeriğine ilişkin olarak ortaya çıkan sonuçlardan dolayı herhangi bir sorumluluk iddiasında bulunulamaz.

logo

1990 yılında Kurucu Başkanlığını Ertuğrul TAN'ın yaptığı TGM Gümrük Müşavirliği Limited Şirketi 4458 Sayılı Gümrük Kanunu ve Gümrük Yönetmeliği'nde belirtilen hükümler çerçevesinde dolaylı temsilci sıfatıyla hizmet vermektedir.

Adres
  • Gülbahar mahallesi Altan Erbulak Sokak Mayahan No:14 Kat/6/6 İstanbul
İletişim
  • +90 212 267 00 85(pbx)
  • info@tgmgumruk.com