Sirküler

Sirküler No: 2022/140


Geri Gelen Eşyanın Teminat İle Teslim Edilmesi

 

İhraç edildikten sonra geri gelen eşyanın ihracına ilişkin KDV ve ÖTV iadesi veya istisnası ile diğer hak ve menfaatlerden yararlanılıp yararlanılmadığına ilişkin vergi dairesi ve ilgili kurumlar nezdinde yapılan araştırmanın cevabı beklenmeksizin bunlara tekabül eden tutarın teminata bağlanması suretiyle eşyanın teslim alınmasının talep edilmesi halinde uygulamaya ilişkin esaslar Gümrükler Genel Müdürlüğü’nce yayımlanan Genelge ile belirlenmiştir.

Genelgeye göre;

- Geri gelen eşyanın serbest dolaşıma girişine ilişkin “Detaylı Beyan” modülünde yükümlü tarafından “4010” rejim kodu ile "GK168" muafiyet kodu seçilerek serbest dolaşıma giriş beyannamesi tescil edilecek,

- Sistem tarafından referans olarak istenilen 0713 kodlu “Vergi Dairesi Uygunluk Yazısı” isimli belge beyan edilerek “Durum” alanına “S (Sonradan)” kaydedilecek,

- Beyannamede, ihraç edilen eşyanın geri gelen kısmına tekabül eden KDV ve ÖTV’si ile varsa yararlanılan diğer hak ve menfaatler, yükümlü tarafından hesaplanarak sisteme girilecek ve bu miktar kadar teminat belirlenecek, ayrıca beyannamenin “Açıklamalar” alanında tüm hak ve menfaatlere ilişkin ayrı ayrı bilgi verilecek,

- Muayene memuru tarafından, Gümrük Yönetmeliğinin beyanın kontrolü ve diğer işlemlere ilişkin 180 ila 195 inci madde hükümleri uyarınca ilgili kurumların kontrollerinin tamamlanmış olmasına dikkat edilmek kaydıyla, geri gelen eşyaya ilişkin teminat miktarı kontrol edilecek, teminatın uygun bulunması durumunda muayene/kontrol işlemleri tamamlanacak,

- Gerekli olan teminatın alınmış olması halinde “Fiili ithalatı gerçekleşmiş” statüye gelen beyanname kapsamı eşya, gümrük işlemleri bakımından ilgilisine teslim edilebilir duruma gelecek,

- İdare tarafından mükellefin bağlı bulunduğu vergi dairesi ve ilgili kurumlar nezdinde yapılan araştırmanın neticesine göre, beyanname ve teminata ilişkin işlemler ilgili mevzuat dahilinde tekemmül ettirilecektir.

Kaynak: Gümrükler Genel Müdürlüğü 10.03.2022 tarihli 2022/4 sayılı Genelge


  İçeriği PDF formatında görüntülemek için tıklayınızSaygılarımızla,
TGM Gümrük Müşavirliği Ltd. Şti.

Sirkülerle ilgili sorularınız için:
Sabahattin Altıkardeş s.altikardes@tgmgumruk.com
Hakan TOPAL hakan.topal@tgmgumruk.com


Yukarıda yer verilen açıklamalarımız, konuya ilişkin genel bilgiler içermektedir.TGM GÜMRÜK MÜŞAVİRLİĞİ LTD. ŞTİ. , işbu dokümanın içeriğinden kaynaklanan veya içeriğine ilişkin olarak ortaya çıkan sonuçlardan dolayı herhangi bir sorumluluk iddiasında bulunulamaz.

logo

1990 yılında Kurucu Başkanlığını Ertuğrul TAN'ın yaptığı TGM Gümrük Müşavirliği Limited Şirketi 4458 Sayılı Gümrük Kanunu ve Gümrük Yönetmeliği'nde belirtilen hükümler çerçevesinde dolaylı temsilci sıfatıyla hizmet vermektedir.

Adres
  • Gülbahar mahallesi Altan Erbulak Sokak Mayahan No:14 Kat/6/6 İstanbul
İletişim
  • +90 212 267 00 85(pbx)
  • info@tgmgumruk.com