Sirküler

Sirküler No: 2022/148


Nakliyeci firmaların İzinli Gönderici yetkisi kapsamında TIR Karne kullanım prosedürlerinde değişikliğe gidilmiştir.

İzinli Gönderici Yetkisi kapsamında “İzinli Gönderici İşlemleri Yükümlü ve Memur Kılavuzunun” TIR Karne kullanım ile ilgili 5 inci bölümünde değişikliğe gidilmiş ve yapılan kolaylaştırma kapsamında TIR Karnelerinin, gerekli tescil işlemlerini yaptırılması amacıyla fiziki olarak hareket gümrük idaresine gönderilmesi gerekliliği uygulamasına son verilmiştir.

Yeni uygulama kapsamında TIR Karnesi ve ilgili evraklar hareket gümrük idaresine ibraz edilmeden TIR İhracat Özet Beyanı elektronik ortamda tescil edilecek, tescil işlemi akabinde araç İzinli Gönderici tarafından mühürlenerek sınır (çıkış) gümrük idaresine sevk edilecek, TIR Karnesi üzerine vurulacak gümrük mühürleri ve Volet-1 ile Volet-2 işlemleri sınır gümrük idaresi tarafından yapılarak araç yurtdışı edilecektir.

Kaynak: Ticaret Bakanlığı İzinli Gönderici İşlemleri Yükümlü ve Memur Kılavuzu
https://ticaret.gov.tr/data/62174b7013b87650acd74f36/%C4%B0zinli%20G%C3%B6nderici%20%C4%B0%C5%9Flemleri%20-%20Y%C3%BCk%C3%BCml%C3%BC%20ve%20Memur%20K%C4%B1lavuzu.pdf


Saygılarımızla,
TGM Gümrük Müşavirliği Ltd. Şti.

Sirkülerle ilgili sorularınız için:
Hakan TOPAL hakan.topal@tgmgumruk.com


Yukarıda yer verilen açıklamalarımız, konuya ilişkin genel bilgiler içermektedir. TGM GÜMRÜK MÜŞAVİRLİĞİ LTD. ŞTİ.’ne, işbu dokümanın içeriğinden kaynaklanan veya içeriğine ilişkin olarak ortaya çıkan sonuçlardan dolayı herhangi bir sorumluluk iddiasında bulunulamaz.

logo

1990 yılında Kurucu Başkanlığını Ertuğrul TAN'ın yaptığı TGM Gümrük Müşavirliği Limited Şirketi 4458 Sayılı Gümrük Kanunu ve Gümrük Yönetmeliği'nde belirtilen hükümler çerçevesinde dolaylı temsilci sıfatıyla hizmet vermektedir.

Adres
  • Gülbahar mahallesi Altan Erbulak Sokak Mayahan No:14 Kat/6/6 İstanbul
İletişim
  • +90 212 267 00 85(pbx)
  • info@tgmgumruk.com