Sirküler

Sirküler No: 2022/178


Elektronik teminat mektuplarının gümrük idaresinin yazısı olmadan iade edilmemesi yönünde teknik düzenleme yapılmıştır

Elektronik teminat mektuplarının ilgili gümrük müdürlüğünce iade onayı verilmemesine rağmen bankalar tarafından "manuel talep oluştur" servisi kullanılmak suretiyle "iade edildi" statüsüne getirildiğinin anlaşılması nedeniyle muhatabı gümrük idaresi olan e-teminat mektupları ile ilgili iade ve tazmin taleplerinde "TAM_IADE_TALEP, KISMI_IADE_TALEP, TAM_TAZMIN_TALEP, KISMI_TAZMIN_TALEP" statüleri için gümrük idare amiri onayı olmaksızın bankalarca işlem yapılmaması yönünde teknik düzenlemenin yapıldığı bildirilmiştir

Kaynak: Gümrükler Genel Müdürlüğü’nün  29.03.2022 / 73229998 tarih, sayılı ekli yazıları.

T.C.

TİCARET BAKANLIĞI

Gümrükler Genel Müdürlüğü

Sayı :E-80571967-157.01

Konu :Teminat İadesi Hk

29.03.2022 / 73229998

DAĞITIM YERLERİNE

Bakanlığımıza intikal eden olaylardan; elektronik teminat mektuplarının ilgili gümrük müdürlüğünce iade onayı verilmemesine rağmen bankalar tarafından "manuel talep oluştur" servisi kullanılmak suretiyle "iade edildi" statüsüne getirildiği anlaşılmış olup Kredi Kayıt Bürosuna muhatap muhtelif yazılarımızla, muhatabı gümrük idaresi olan e-teminat mektupları ile ilgili iade ve tazmin taleplerinde "TAM_IADE_TALEP, KISMI_IADE_TALEP, TAM_TAZMIN_TALEP, KISMI_TAZMIN_TALEP" statüleri için gümrük idare amiri onayı olmaksızın bankalarca işlem yapılmaması yönünde teknik düzenleme yapılması istenilmiştir.

Konu ile ilgili olarak anılan Bürodan alınan 25.03.2022 tarihli ve 73220012 sayılı yazıda gerekli teknik düzenlemenin yapıldığı bildirilmiştir.

Bilgi ve gereğini rica ederim.

Mustafa GÜMÜŞ

Bakan a.

Genel Müdür

DAĞITIM:

Tüm Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüklerine.


Saygılarımızla,
TGM Gümrük Müşavirliği Ltd. Şti.

Sirkülerle ilgili sorularınız için:
Sabahattin Altıkardeş s.altikardes@tgmgumruk.com
Hakan TOPAL hakan.topal@tgmgumruk.com


Yukarıda yer verilen açıklamalarımız, konuya ilişkin genel bilgiler içermektedir.TGM GÜMRÜK MÜŞAVİRLİĞİ LTD. ŞTİ. , işbu dokümanın içeriğinden kaynaklanan veya içeriğine ilişkin olarak ortaya çıkan sonuçlardan dolayı herhangi bir sorumluluk iddiasında bulunulamaz.

logo

1990 yılında Kurucu Başkanlığını Ertuğrul TAN'ın yaptığı TGM Gümrük Müşavirliği Limited Şirketi 4458 Sayılı Gümrük Kanunu ve Gümrük Yönetmeliği'nde belirtilen hükümler çerçevesinde dolaylı temsilci sıfatıyla hizmet vermektedir.

Adres
  • Gülbahar mahallesi Altan Erbulak Sokak Mayahan No:14 Kat/6/6 İstanbul
İletişim
  • +90 212 267 00 85(pbx)
  • info@tgmgumruk.com