Sirküler

Sirküler No: 2022/189


Rusya ve Ukrayna kaynaklı olarak dahilde işleme - hariçte işleme belgelerine-VRHİ Belgelerine ve belgesiz ihracat kredilerine belirlenen koşulların sağlanması halinde ek süre verilmesi

Ticaret Bakanlığı'nın  04/04/2022 tarihli makam onayı ile;

-Dahilde işleme izin belgesi /dahilde işleme izinlerine

-Hariçte işleme izin belgelerine/izinlerine

-D3 kodlu dahilde işleme izin belgelerine

-Vergi, resim, harç istisnası belgelerine ve 04.04.2022 tarihinden önce kullanılmış belgesiz ihracat kredilerine Rusya-Ukrayna krizi nedeniyle belirlenen koşulların sağlanmış olması kaydıyla mücbir sebebe ilişkin ek süre verilebileceği bildirilmiştir.

 

Buna göre; 04/04/2022 tarihinden önce düzenlenmiş ve bu tarih itibariyle taahhüt hesabı henüz kapatılmamış dahilde işleme izin belgelerine/izinlerine gerçekleştirilemeyen ihracatın Ukrayna ve Rusya’ya yapılmasının kararlaştırıldığının akreditif, kontrat, anlaşmalar vb. bir belgeyle tevsik edilmesi veya belge sahibi firmaların son 4 (dört) takvim yılı itibarıyla ihracatının bir kısmının adı geçen ülkelere gerçekleştirildiğinin tespiti kaydıyla en geç belge/izin süresi sonundan itibaren belge için üç (3) ay içerisinde ,izin için ise bir (1) ay içerisinde ilgili gümrük idaresine müracaat edilmiş olması halinde, ilave süre talebinin uygun görüldüğü tarihten itibaren,  6 (altı) aya kadar ek süre verilebilecektir.

 

-Ayrıca, D3 kodlu dahilde işleme izin belgeleri kapsamında ihracat da yapılabildiği hususu göz önünde bulundurularak; 04/04/2022 tarihinden önce düzenlenmiş ve bu tarih itibarıyla taahhüt hesabı henüz kapatılmamış D3 kodlu dahilde işleme izin belgelerine,

 

-Hariçte işleme izin belgelerine/izinlerine,

 

-Vergi, resim, harç istisnası belgelerine ,

 

-04.04.2022 tarihinden önce kullanılmış belgesiz ihracat kredilerine de yukarıda Dahilde işleme rejimi için belirlenen ek süre koşullarının sağlanması halinde ek süre verilebilecektir.

 

Kaynak: İhracat Genel Müdürlüğü’nün 05.04.2022 tarihli 73504888 sayılı yazıları.


  İçeriği PDF formatında görüntülemek için tıklayınızSaygılarımızla,
TGM Gümrük Müşavirliği Ltd. Şti.

Sirkülerle ilgili sorularınız için:
Hakan TOPAL hakan.topal@tgmgumruk.com


Yukarıda yer verilen açıklamalarımız, konuya ilişkin genel bilgiler içermektedir. TGM GÜMRÜK MÜŞAVİRLİĞİ LTD. ŞTİ.’ne, işbu dokümanın içeriğinden kaynaklanan veya içeriğine ilişkin olarak ortaya çıkan sonuçlardan dolayı herhangi bir sorumluluk iddiasında bulunulamaz.

logo

1990 yılında Kurucu Başkanlığını Ertuğrul TAN'ın yaptığı TGM Gümrük Müşavirliği Limited Şirketi 4458 Sayılı Gümrük Kanunu ve Gümrük Yönetmeliği'nde belirtilen hükümler çerçevesinde dolaylı temsilci sıfatıyla hizmet vermektedir.

Adres
  • Gülbahar mahallesi Altan Erbulak Sokak Mayahan No:14 Kat/6/6 İstanbul
İletişim
  • +90 212 267 00 85(pbx)
  • info@tgmgumruk.com