Sirküler

Sirküler No: 2022/266


Yurt Dışına Giden Bilgi Talep Formu

Gümrük Konularında Karşılıklı İdari Yardım Anlaşmaları ve ilgili mevzuat doğrultusunda yurtdışı  gümrük idarelerinden Türk Gümrük idarelerince bilgi talebinde bulunulduğu durumlarda aynı anda, aynı firmaya ve aynı ülkeye ilişkin birden fazla bilgi talebinde bulunulması gerektiğinde bu taleplerin ayrı ayrı yapılmayarak, tek bir Yurt Dışına Giden Bilgi Talep Formu düzenlenmesi gerektiği bildirilmiştir.

Kaynak: Uluslararası Anlaşmalar ve Avrupa Birliği Genel Müdürlüğü 11.05.2022 / 74558056 sayılı yazıları.

T.C.

TİCARET BAKANLIĞI

Uluslararası Anlaşmalar ve Avrupa Birliği Genel Müdürlüğü

Sayı :E-29980007-724.01.03-

Konu :Yurt Dışına Giden Bilgi Talep Formu

Hakkında

11.05.2022 / 74558056

DAĞITIM YERLERİNE

Muhtelif ülkelerle mevcut Gümrük Konularında Karşılıklı İdari Yardım Anlaşmaları (KİYA), Türkiye-Avrupa Birliği Ortaklık Konseyi'nin 1/95 Sayılı Kararı'nın 7 nolu eki, 1953 Tarihli DGÖ Tavsiye Kararı ve Nairobi Sözleşmesi kapsamında ve 2012/1 sayılı Genelgemiz doğrultusunda yurtdışı idarelerden bilgi talebinde bulunulmaktadır.

Anılan Genelgenin 6. maddesi "Yurtdışına yönelik bilgi taleplerinde aynı anda, aynı firmaya ve aynı ülkeye ilişkin birden fazla bilgi talebinde bulunulması gerektiğinde bu talepler ayrı ayrı yapılmayacak, bilgi talebinde bulunanlarca tek bir Yurt Dışına Giden Bilgi Talep Formu düzenlenecektir." hükmünü içermektedir.

Bölge Müdürlüklerimizce iletilen muhtelif taleplerden aynı ülke ve aynı firma için birden fazla form düzenlendiği tespit edilmiş olup, bu durumun önlenmesi amacıyla yukarıda belirtilen madde kapsamında işlem tesis edilmesi gerekmektedir.

Bilgileri ile gereğini arz/rica ederim.

Ahmet Şevket DAYIOĞLU

Bakan a.

Daire Başkanı T.

Dağıtım:

Gereği: Bilgi:

Tüm Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüklerine Rehberlik ve Teftiş Başkanlığına

Gümrükler Genel Müdürlüğüne

Gümrükler Muhafaza Genel Müdürlüğüne


Saygılarımızla,
TGM Gümrük Müşavirliği Ltd. Şti.

Sirkülerle ilgili sorularınız için:
Hakan TOPAL hakan.topal@tgmgumruk.com


Yukarıda yer verilen açıklamalarımız, konuya ilişkin genel bilgiler içermektedir. TGM GÜMRÜK MÜŞAVİRLİĞİ LTD. ŞTİ.’ne, işbu dokümanın içeriğinden kaynaklanan veya içeriğine ilişkin olarak ortaya çıkan sonuçlardan dolayı herhangi bir sorumluluk iddiasında bulunulamaz.

logo

1990 yılında Kurucu Başkanlığını Ertuğrul TAN'ın yaptığı TGM Gümrük Müşavirliği Limited Şirketi 4458 Sayılı Gümrük Kanunu ve Gümrük Yönetmeliği'nde belirtilen hükümler çerçevesinde dolaylı temsilci sıfatıyla hizmet vermektedir.

Adres
  • Gülbahar mahallesi Altan Erbulak Sokak Mayahan No:14 Kat/6/6 İstanbul
İletişim
  • +90 212 267 00 85(pbx)
  • info@tgmgumruk.com