Sirküler

Sirküler No: 2022/266


5359 sayılı Karar ile eklenen 200713033 sayılı BKK eki II sayılı Liste 37 inci sıra KDV oranlarında uygulama

 

5359 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile 2007/13033 sayılı Karar eki II sayılı Listeye 37 incı sırada % 8 KDV oranına tabi olacak şekilde eklenen “37- Sabun, şampuan, deterjan, dezenfektanlar, ıslak mendil (sabun, deterjan veya solüsyon emdirilmiş olsun olmasın), tuvalet kağıdı, kağıt havlu, kağıt mendil ve peçete, diş fırçası ve macunu, diş iplikleri” ile ilgili olarak Hazine ve Maliye Bakanlığı ile yapılan yazışmalar sonucunda Gümrükler Genel Müdürlüğü’nce açıklama yazısı yayımlanmıştır.

Buna göre;

  • 3401 tarife pozisyonu altında sınıflandırılan eşyalar sabun ve /veya ıslak mendil niteliği taşıdığından, bu tarife pozisyonu altında sınıflandırılan sabun (3410 11 00 90 00 GTİP numarasında sınıflandırılan ve 4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) Kanunu eki (IV) sayılı listede sayılan tıraş sabunlar hariç) ve ıslak mendillerin,

 

  • Yalnız 3305 10 00 00 00 GTİP numarasında sınıflandırılan şampuanların,
  • Biyosidal Ürünler Yönetmeliği Ek-V’in “1. Ana Grup) bölümünde yer almakta olup kullanım yerine göre “Ürün Tipi 1:İnsan Hijyeni”, “Ürün Tipi 2: Doğrudan insanlar ve hayvanlara uygulanması amaçlanmayan dezenfektan ve algisitler, “Ürün Tipi;3 Hayvan hijyeni”, “Ürün Tipi 4: Gıda ve Yem Alanı”, “Ürün Tipi 5: İçme Suyu” olarak ruhsatlandırılan dezenfektanların,
  • “Deterjanlar Hakkında Yönetmelik’te “deterjan” ve /veya “endüstriyel ya da kurumsal deterjan” olarak tanımlanarak bu Yönetmelikte belirlenen usul ve esaslara uygun olarak üretim, ticaret ve ithaline izin verilen deterjanların,
  • Hammadde ve ara mal olarak kullanılabilecekler dışında, yalnız tüketicilerin kullanımına hazır halde olan tuvalet kağıdı, kağıt havlu, kağıt mendil ve peçetelerin,

2007/13033 sayılı Karar eki II sayılı Listeye 37 ncı sıra kapsamında değerlendirilmesinin gerektiği, ÖTV Kanunu Ek (IV) sayılı listede sayılan 3307 tarife pozisyonundaki eşyaların bu sıra kapsamında değerlendirilmeyeceği, bildirilmiştir.

Kaynak: Gümrükler Genel Müdürlüğü 06.05.2022 tarihli 74427618 sayılı yazıları.Saygılarımızla,
TGM Gümrük Müşavirliği Ltd. Şti.

Sirkülerle ilgili sorularınız için:
Hakan TOPAL hakan.topal@tgmgumruk.com


Yukarıda yer verilen açıklamalarımız, konuya ilişkin genel bilgiler içermektedir. TGM GÜMRÜK MÜŞAVİRLİĞİ LTD. ŞTİ.’ne, işbu dokümanın içeriğinden kaynaklanan veya içeriğine ilişkin olarak ortaya çıkan sonuçlardan dolayı herhangi bir sorumluluk iddiasında bulunulamaz.

logo

1990 yılında Kurucu Başkanlığını Ertuğrul TAN'ın yaptığı TGM Gümrük Müşavirliği Limited Şirketi 4458 Sayılı Gümrük Kanunu ve Gümrük Yönetmeliği'nde belirtilen hükümler çerçevesinde dolaylı temsilci sıfatıyla hizmet vermektedir.

Adres
  • Gülbahar mahallesi Altan Erbulak Sokak Mayahan No:14 Kat/6/6 İstanbul
İletişim
  • +90 212 267 00 85(pbx)
  • info@tgmgumruk.com